H40 Kulturně-komunitní centrum a H 4.0 Art&Digital Lab

Publikováno 15. 3. 2019

V rámci pražské Holešovické tržnice vznikají dva unikátní projekty.

H40 Kulturně-komunitní centrum
H40 Kulturně-komunitní centrum je moderní prostor na podporu komunitního života na Praze 7, zejména formou podpory vzdělávání, sdílení a volnočasových aktivit.  

Děti, rodiny s dětmi, senioři i mládež mohou v centru využít řemeslnou, hudebně-pohybovou, kreativní a digitální dílnu. Na obsahové části centra se budou aktivně podílet subjekty z H 4.0 Art&Digital Lab.
Sdílený komunitní prostor slouží pro neformální vzdělávání a praktické workshopy. Konají se zde tematické debaty, výstavy a happeningy.

Jedinečnost projektu kulturně-komunitního centra je mimo jiné v mezigenerační spolupráci a v implementaci moderních vzdělávacích a rozvojových metod.

Fáze budování centra probíhá od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2019.

H 4.0 Art&Digital Lab
H 4.0 Art&Digital Lab je místo pro podporu podnikání, inovace, spolupráci a vzdělávání v oblasti kreativního průmyslu, digitálních technologií a umění. Je to prostor pro inspiraci, rozvíjení podnikatelských nápadů, sdílení zkušeností a znalostí. 

H 4.0 Art&Digital Lab je netradiční formou technologicky vyspělého podnikatelského inkubátoru s cílem poskytnout začínajícím subjektům z oblasti Art&Digital zázemí v podobě moderní infrastruktury, projektového managementu a odborné supervize pro rozvoj nového produktu nebo služby.

Platforma je určena pro malé a střední podniky, jednotlivce i začínající subjekty s inovativním potenciálem v oboru kreativního průmyslu a v oblasti digitálních technologií – virtuální realita, smart řešení, mobilní aplikace, inovativní technologie atd.

Infrastruktura se skládá za tří high-tech laboratoří se zaměřením na virtuální realitu, 3D tisk, digitální obsah, vývoj aplikací a smart řešení. Součástí je audiovizuální studio, laboratoř pro postprodukci, prostor pro coworking a sdílená pracovní místa.

Projekt probíhá v období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

Setkání partnerů, podporovatelů a přátel, v jehož rámci dojde k slavnostnímu zahájení příprav prostor haly 40, se koná v úterý 19. 3. 2019 v 11.30. Úvodním slovem zahájí projekty Zdeněk Hřib, primátor hl. m Prahy, Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy, a Jan Čižinský, starosta Prahy 7.