Gijs de Vries: To make the silos dance

Publikováno 1. 2. 2022

To make the silos dance je esej, který napsal Gijs de Vries na objednávku European Cultural Foundation jako příspěvek ke Kulturní dohodě pro Evropu (Cultural Deal for Europe).

Existují tři hlavní důvody, proč je kultura pro Evropu důležitá a proč by měla být v politice EU více zohledňována. Kultura je důležitá ze své podstaty; je základem života, který stojí za to žít. Kultura je také důležitá jako ústřední součást našich společností a ekonomik. A konečně, kultura je důležitá existenčně, jako hlavní, ale zranitelný rozměr naší společné identity jakožto Evropanů.

Podrobnosti