Dopis pro ministra kultury Martina Baxu k implementaci a výzvám Národního plánu obnovy (NPO)

Publikováno 22. 2. 2023

Vážený pane ministře, oslovujeme Vás jménem regionálních aktérů České republiky s žádostí o veřejné projednání výzev Národního plánu obnovy pro rok 2023; jedná se zejména o Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – malá centra, Kreativních voucherů a Projektů kreativního učení.

Pro účely tohoto dopisu jsme sdružili zástupce regionálních kulturních a kreativních center, samospráv, kulturních expertů, akademiků a dalších. Následky pandemie byly pro kulturu v regionech drtivé. O to důležitější je fakt, že komponenta Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy je jednou z mála, která má přímý dopad do území. Národní plán obnovy proto přináší velké příležitosti, ale jsme si vědomi, že je současně i velkou výzvou a programem náročným na implementaci.

Při prosazování komponenty kultury se kulturní a kreativní aktéři sdružili a aktivně prosazovali iniciativu Ministerstva kultury. Nyní však postrádáme větší komunikaci o podobě implementace Národního plánu obnovy. V roce 2023 plánuje Ministerstvo kultury výzvy s přímými dopady do regionů. Jedná se zejména o odložené výzvy pro malá regionální centra a kreativní vouchery. U obou výzev panuje v krajích, obcích a mezi kulturními aktéry velká nejistota ohledně konečné formy a načasování výzev.

Projekty pro malá regionální centra je nutné připravit již před vyhlášením výzvy, aby bylo možné vše úspěšně realizovat do konce roku 2025. Dosud však neproběhlo žádné veřejné projednání podoby výzvy. Pracovní verze výzvy pro Kreativní vouchery sice již byla představena, stále však není jasný termín realizace a množí se dotazy ohledně podoby kreativní galerie. Rádi bychom také probrali, jak by regiony mohly pomoci Ministerstvu kultury k úspěšné realizaci opatření. Jistý není ani termín výzvy pro projekty kreativního učení v roce 2023. Velmi stojíme o vyhodnocení výzvy projektů kreativního učení vyhlášené v roce 2022 a informace o podobě výzvy pro rok 2023. Rádi bychom Ministerstvo kultury podpořili ve snaze o zapojení kreativního učení do formálního vzdělávání v ČR. Jak Vy sám nejlépe víte, kraje a obce jsou pro to v ideální pozici, neboť propojení kultury a vzdělávání je zde velmi úzké.

Vzhledem k urgenci bychom rádi pracovní setkání s gestory výzev realizovali již v únoru či nejpozději začátkem března. Organizaci setkání, zajištění prostor a on-line přenos do regionů ráda zařídí organizace Kreativní Praha, aby Ministerstvo kultury nebylo nadměrně zatíženo. Vážený pane ministře, věříme, že jako politik, který velkou část své kariéry věnoval rozvoji regionu, pro nás budete mít pochopení a navážete s námi dlouhodobou konstruktivní spolupráci. Děkujeme za Váš čas a odpověď. Těšíme se na setkání.

S pozdravem

za Komisi Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči Ing. Petr Kulhánek, předseda Komise a hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr Peřinka
Kreativní Praha

David Severa
KUMST Brno

Mgr. et Mgr. Jakub Bakule Ph.D.
analytik

Richard Vodička
prezident, Zlínský kreativní klastr z. s.

Mgr. Adriana Světlíková
ředitelka, Nová síť z. s.

Ondřej Kašpárek, MA
Asociace otevřených dílen

Vojtěch Kolařík
Maker Faire Česká republika, z. s.

Daniel Jirotka
Make more, s. r. o.

Ing. Tomáš Mejzlík
FabLab Brno

Mgr. Pepa Kocourek, Ph.D.
děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Magdaléna Hruška
Kreativní Olomouc

Mgr. Martina Erbsová
ředitelka, Centrum uměleckých aktivit

Jitka Honsová
UPPER Centrum kreativních průmyslů a podnikání, FMK UTB ve Zlíně

MgA. Pavel Matela, Ph.D.
Farmstudio – středisko umění a kultury, z. s.

Zdeněk Jurčík
Tančírna – Račí údolí

Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Brno kulturní, z. s.

MgA. Karolína Koubová
Sustainability Tools

Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
Město Strmilov

MgA. Katarína Kalivodová, ArtD.
ředitelka, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Markéta Monsportová
uvolněná členka Zastupitelstva Karlovarského kraje pro kulturní a kreativní odvětví

Za výzvu #zakreativnicesko sdružující 687 signatářů podepsáni ambasadoři:

Alexandr Smutný
zakladatel hudební školy Music Academy Prague, hudebně-filmový label Soundsgate

Yvona Kreuzmannová
ředitelka Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA

Kateřina Churtajeva
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Petr Bilík
Katedra divadelních a filmových studií UPOL

Zdeňka Hubáček Kujová
kreativní hub KUMST v Brně

Vratislav Šlajer
filmový a televizní producent

Marta Smolíková
ředitelka Otevřené společnosti, o. p. s.