Dokumentace showcase k Evropské agendě pro hudbu

Publikováno 30. 7. 2019

Showcase organizovala Evropská hudební rada ve spolupráci s Polskou hudební radou 12. a 13. 6. 2019 ve Varšavě.

Za Českou hudební radu se setkání účastnila Lenka Dohnalová, tajemnice ČHR, s příspěvkem Correlation between European Agenda for Music and Culture Strategies in the Czech Republic.

Celou dokumentaci k akci najdete zde: https://www.emc-imc.org/events/showcase-european-agenda-for-music/eam-showcase-documentation/