„Dnes se tomu říká content, pro mě je to umělecké dílo“ říká americká právnička

Publikováno 16. 8. 2019

Katie Wagner je právnička v čele nezávislé newyorské organizace Volunteer Lawyers for the Arts (Dobrovolní právníci za umění, dále jen VLA), která se zaměřuje na právní pomoc v uměleckých kruzích.

Společnost, jež letos slaví padesáté výročí založení, se také snaží o šíření právní vzdělanosti v rámci široké veřejnosti a podporu edukativní činnosti pro svoji potenciální klientelu. Mezi další zkušenosti výkonné ředitelky VLA, patří také její angažmá v National Music Publishers´ Association (NMPA), organizaci zastupující zájmy hudebních nakladatelství. V rozhovoru se dočtete, proč má práce na bázi dobrovolnictví cenu nebo co se v autorském právu změnilo s příchodem internetu.

Jste výkonná ředitelka organizace VLA, která poskytuje právní služby umělcům. Proč zrovna umělci vyžadují zvláštní zacházení?
Spíš si myslím, že umělci potřebují stejné zacházení. Ve Spojených státech naneštěstí stále nejsou dostatečně bráni v potaz. A rozhodně si nemohou dovolit zaplatit takovou právní pomoc, kterou potřebují ke své ochraně.

Znamená to, že umělci a kulturní organizace celkově se častěji potýkají s problémy? Jsou v něčem zranitelnější než jiné skupiny?
Naprosto, jsou velmi zranitelní. V Americe jsou podobné organizace jako ta naše financovány jinak než v Česku. Jsme částečně podporováni vládou, ale pomoc není zaručena. Musíme se proto spoléhat na soukromé nadace a individuální příspěvky. Je také problematické, že VLA spadá do kategorie organizací poskytujících právní služby stejně jako do skupiny organizací starajících se o uměleckou produkci, kvůli čemuž je pro nás někdy obtížnější finanční podporu získat. Obecně lze říci, že veškeré neziskové organizace mají vždy potíže s financováním.

Celý rozhovor Petry Chaloupkové, publikovaný 14. 8. 2019 na webu E15.cz, najdete zde.