Den otevřených myslí – zahájení projektu ART30.2.

Publikováno 10. 6. 2021

Spolek Barvolam se dostává do nové etapy existence a s radostí oznamuje, že v rámci nově odstartovaného projektu ART30.2. pořádá pilotní akci Den otevřených myslí.

Projekt ART30.2. byl zahájen na počátku letošního roku a je pojmenován podle článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, který se Barvolam snaží uvést do praxe svými jedinečnými aktivitami. Jednou z těchto aktivit je projekt Jamming, založený na principu kolektivní malby. Díla z projektu byla prezentována na výstavách v Centru současného umění DOX (2017), Pragovka Gallery (2019) i jinde. Cílem projektu Artist Statement je zviditelnit neuroatypické umělce a prezentovat jejich tvorbu. V rámci projektu vznikají audiovizuální díla, on-line portfolia a pořádají se výstavy jednotlivých umělců. Například v roce 2019 probíhala výstava Lukáše Palečka „Romo pračka pere okurky“ v Galerii Jelení, na jejichž koncepci a instalaci se podílely umělkyně Eva Koťátková a Alma Lily Rayner. Barvolam nyní rozšiřuje tyto již dobře zavedené projekty o provoz sdíleného ateliéru ve Školské ulici – Studio Barvolam.

Ve Studiu Barvolam vládne přátelské, otevřené prostředí, kde každý z 8 až 12 umělkyň/umělců má volný přístup ke kvalitním výtvarným potřebám a může využívat pomoci týmu Barvolamu, tzv. art facilitators. Na základě praxe a spolupráce art facilitátorů vznikne obecný metodický manuál pro podporu neuroatypických umělkyň/umělců použitelný pro další zájemce o tento způsob práce.