Deklarace evropských ministrů zodpovědných za kulturu, audiovizi a média

Publikováno 9. 3. 2022

Ve dnech 7. a 8. 3. 2022 se ve francouzském Angers sešli ministři zemí EU zodpovědní za kulturu, audiovizi a média.

Jednání předsedala francouzská ministryně kultury Roselyne Bachelot-Narquin. Na svém jednání ministři přijali mimo jiné Deklaraci k situaci na Ukrajině. Deklarace zdůrazňuje svobodu slova, přístupu k informacím, svobodu médií a jejich pluralitu, včetně svobody pohybu umělců a profesionálů v kultuře a ochranu kulturního dědictví.

Ministři vyjádřili svou solidaritu s Ukrajinou, jejím lidem a jeho právem na suverenitu a nezávislost. Zároveň zdůraznili nutnost podpory ukrajinským umělcům, novinářům a pracovníkům v kultuře a médiích. Potvrdili podporu pro využití programů EU v oblasti kultury, audiovize a médií, zejména programu Kreativní Evropa, pro umělce, novináře a profesionály v oblasti kultury a médií, jako nástroje v boji proti dezinformacím a dalším důsledkům vojenské agrese na Ukrajině.

Ministra kultury Martina Baxu zastupovala náměstkyně ministra pro JUDr. Petra Smolíková. V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině uvedla, že ministr kultury Martin Baxa odeslal generální ředitelce UNESCO Audrey Azoulay dopis, ve kterém ji vyzval, aby učinila potřebné kroky k tomu, aby Ruské federaci bylo odebráno předsednictví a hostitelství 45. zasedání Výboru pro světové dědictví, které se má konat v červnu v Kazani v Ruské federaci, a aby bylo zasedání přeneseno do sídla UNESCO v Paříži. Za současné situace je pro ČR naprosto nemyslitelné, aby se jednání Výboru zúčastnila, pokud by jej hostila Ruská federace.