Čeští skláři si odnesli většinu ocenění na Venice Glass Week

Publikováno 21. 9. 2021

Účast českých sklářů na Venice Design Week 2021 byla nadmíru úspěšná. Ze tří udělovaných ocenění si odnesli dvě. Cenou, která hodnotí nejlepší expozice Premio Fondazione di Venezia per The Venice Glass Week, byla oceněna výstava českého skla Czech Glass, Quo Vadis?!

Součástí výstavy je i pedagožka Ateliéru skla Klára Horáčková. Cenu pro mladé umělce ve věku do 35 let Autonoma Residency Prize si odnesla doktorandka Ateliéru skla Vendulka Prchalová.

Souborná výstava Czech Glass, Quo Vadis!?, kterou připravila kurátorka Marie Gálová, se nechala inspirovat úspěšnou expozicí českého skla na EXPO 1958 v Bruselu. Na výběru autorů zastupujících několik generací sleduje a hodnotí, kam české sklo od konce 50. let došlo. Na výstavě jsou kromě Kláry Horáčkové zastoupeni Vladimír Klumpar, Zdeněk Lhotský, Jaroslav Róna, Michal Macků, Petr Stanický, Martin Janecký, Michaela Spružinová, Luba Bakičová a Tomáš Krejčí.
K udělení ceny porotu motivovala „originalita projektu, který obdivuhodně reprezentoval současné české sklo založené na sofistikovaných vědeckých technologiích“.

Studentka Vendulka Prchalová prezentovala výstavou Směsi/Mixtures část svého disertačního projektu, který se zaměřuje na inovaci materiálů a postupů výroby forem pro skleněnou plastiku. Porota Autonoma Residency Prize ohodnotila především „inovativní vývoj, který kombinuje artikulované sochařské metody a 3D technologii. Objekty v této sérii jsou ve skutečnosti založeny na 3D modelu psa: vytvořené tvary jsou 3D vytištěny, a poté přeměněny na sklo.“

Ocenění na této velkolepé sklářské přehlídce je velkou poctou nejen pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, tak především pro českou sklářskou tvorbu. A na dotaz „Czech Glass, Quo Vadis!?“ si můžeme odpovědět, že dobrým směrem.

O Ateliéru skla

Ateliér skla navazuje na nejlepší tradice, které byly budovány pod vedením pánů profesorů Kaplického, Libenského a Kopeckého. Důraz na silný myšlenkový koncept by měl provést studenty labyrintem trendů, počítačových simulací a pomoci jim překonat nástrahy laciného estetismu a dekorativismu, ke kterému magický materiál, jako je sklo, tak často svádí. Vedení ateliéru: Rony Plesl, Klára Horáčková

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení dle své odborné specializace na ateliéry, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací “Artsemestr“. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná středo a východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť. V celosvětovém hodnocení QS World University Rankings již třetím rokem obhajuje pozici mezi 50 až 100 nejprestižnějšími uměleckými školami světa.