Český kulturní netwrok Nová síť se sešel v jihočeských Komařicích

Publikováno 16. 5. 2019

Na začátku května 2019 proběhl v rezidenčním domě Rezi.dance Komařice meeting členů Nové sítě – českého kulturního networku. Dva dny sdílení a práce v krásném prostředí jižních Čech. Setkání, které přineslo opět nápady, inspiraci a plány do budoucna.

Důležitým bodem jednání byla aktualizace Deklarace členství v českém kulturním networku Nová síť a s ní spojené dodatky. V této souvislosti byl také odhlasován roční členský poplatek.

Proběhlo rovněž hlasování o přijetí spolku Vzbuďme Vary, který získal plnou podporu a stal se tak novým členem Českého kulturního networku.

Úplné znění Deklarace je uvedeno na webových stránkách Nové sítě: www.novasit.cz/download/vyrocni-zprava.html

Část byla věnována tematickému bloku, ve kterém se diskutující především shodli na potřebě iniciovat sběr dat a širší publikační činnost v oblasti aktuálních kulturních témat a vývoje nezávislé kulturní scény v regionech. Dalším tématem byla například podpora cirkulace projektů v regionech a úvahy nad novým programem pro absolventy, tzv. tour po regionech.

Další část meetingu byla věnována otázkám spojeným s chodem českého kulturního networku Nová síť, diskuzi vyvolala zejména problematika přijímání nových členů, možnosti a limity růstu networku nebo efektivní nastavení sdílení informací. Debatovalo se také o možnostech spolupráce se zájemci, kteří aktuálně nesplňují podmínky členství v networku, ale stojí o to být s networkem v kontaktu. Vedle vlastního členství v networku – ČLEN a skupiny pro začínající partnery – ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI, vznikne sekce, která umožní spolupráci na individuální a jiné úrovni nazvaná – PŘÍTEL.

Součástí setkání byla i stručná rekapitulaci nedávno uskutečněných i aktuálně probíhajících projektů a aktivit Nové sítě z. s. (PRALIN, IETM, Malá inventura 2019 ad.) a přehled činnosti jednotlivých členů networku.

Společný meeting členů a skupiny Začínáme spolupráci se uskuteční na podzim 2019 ve Stanici Žilina na Slovensku.

Český kulturní network Nová síť: www.novasit.cz/network
Rezi.dance Komařice: http://rezi.dance
Vzbuďme Vary: www.vzbudmevary.cz/#!tab-curriculum