České literární centrum nově povede Martin Krafl

Publikováno 14. 6. 2019

České literární centrum (ČLC) bylo z pověření Ministerstva kultury ČR zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v lednu 2017. Jeho cílem je soustavná a systematická propagace české literatury a knižní kultury v zahraničí. Dosavadní vedoucí Ondřej Buddeus odchází na vlastní žádost k 31. 7. 2019. Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček proto pověřil vedením ČLC Martina Krafla. Změnu ve vedení dnes také projednala Rada ČLC s tím, že pověření platí na jeden rok.

Martin Krafl pracuje v Moravské zemské knihovně (MZK) od dubna 2017, kdy se stal programovým koordinátorem prezentace ČR jako hostující země na Lipském knižním veletrhu 2019 a Českého roku kultury v německy mluvících zemích. Tímto krokem dochází k dočasnému organizačnímu sloučení stávající činnosti ČLC a prezentace současné české literatury na zahraničních veletrzích zajišťované MZK. Martin Krafl nadále bude koordinovat aktivity Českého roku kultury v německojazyčných zemích (říjen 2018–listopad 2019). Zodpovídat bude i za koordinaci účasti ČR jako hlavního hosta na knižním veletrhu ve Varšavě v květnu 2020. 

Společně s týmem Českého literárního centra a mými kolegy z organizačního týmu hostování ČR na Lipském knižním veletrhu bych chtěl navázat na dosavadní dvouletou činnost ČLC s důrazem na její jasnější teritoriální zacílení a v souladu se stanoviskem Rady ČLC v červnu 2020   představit novou strategii činnosti ČLC včetně jejího personálního zabezpečení. Po úspěchu v Lipsku považuji za prioritní německy mluvící trh, na který chci soustředit minimálně 50 % aktivit centra. Usilovat chci i o hostování ČR na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Těmi dalšími důležitými jsou trhy anglofonní a frankofonní. V programu mobility bych rád docílil recipročních rezidencí s prestižními evropskými partnery (např. se Sítí literárních domů německy mluvících zemí či UNESCO – Sítí kreativních měst literatury) a za zásadní považuji mj. spolupráci s překladateli a studenty bohemistik, především v západní Evropě,“ uvedl v souvislosti se jmenováním Martin Krafl.

Profesní životopis – Ing. Martin Krafl