Ceny Česká divadelní DNA pro rok 2022 jsou rozdány

Publikováno 23. 2. 2022

Dne 18. 2. 2022 proběhlo předávání cen Česká divadelní DNA. Ocenění udílí každé dva roky český kulturní network Nová síť jako projev úcty výrazným osobnostem a počinům v oblasti nového divadla.

Vzhledem k pandemii, která výrazně zasáhla oblast živého umění, putovala většina letošních cen osobnostem a iniciativám, které se významně podílely na zlepšování podmínek pro divadelní či taneční tvorbu. V podobě ocenění pro Jakuba Vedrala, člena prezidia, bodovalo i České středisko ITI, které má podobně jako další mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO sídlo v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU). IDU z titulu své zřizovací listiny poskytuje ITI jako zastřešující platformu českých scénických umění kontinuální odbornou a administrativní podporu. Děkujeme všem, kteří naši činnost v období pandemie ocenili!

Podrobnosti