Cenu Ministerstva kultury 2021 za neprofesionální divadlo dostal Ivan Němec

Publikováno 8. 9. 2021

V rámci festivalu Wolkrův Prostějov byla předána Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit, která byla udělena za divadelní a slovesné obory.

Laureátem se stal pan Ivan Němec za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie. Ocenění předala v rámci slavnostního závěrečného večera festivalu tajemnice poradního orgánu ministra kultury pro udělení Cen Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit Jitka Ferbarová, za účasti zástupců NIPOS.