Cenu Artis Bohemiae Amicis dostal dirigent a skladatel Jaroslav Krček

Publikováno 26. 9. 2019

Prestižní ocenění Ministerstva kultury převzal Jaroslav Krček 23. září 2019 z rukou náměstkyně Kateřiny Kalistové v Břevnovském klášteře na mimořádném koncertu, který se konal u příležitosti výročí jeho 80. narozenin.

Rezortní medailí ocenil ministr kultury jeho celoživotní zásluhy v hudební oblasti a dlouhodobé šíření dobrého jména české hudby doma i v zahraničí.

Dirigent, skladatel a hudební režisér Jaroslav Krček se narodil 22.4. 1939. Na pedagogické hudební škole v Českých Budějovicích se vzdělával ve hře na violoncello ve třídě Václava Berana (1954–1959). Následně byl přijat do třetího ročníku na pražské konzervatoři, kde studoval v letech 1959–1962 kompozici u Miloslava Kabeláče a dirigování u Bohumíra Lišky. V době svých pražských studií vedl Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka. Od roku 1962 působil jako hudební režisér u Československého rozhlasu v Plzni a následně u hudebního vydavatelství Supraphon. Od téhož roku také dirigoval Komorní orchestr ČRo v Plzni a byl sbormistrem smíšeného sboru Česká píseň. V roce 1967 založil hudebně-taneční soubor Chorea Bohemica a později též Musica Bohemica, při kterém působí jako dirigent a umělecký vedoucí.

Vedle  nesčetných úprav lidových písní a tanců je autorem řady žánrově bohatých kompozic, děl komorních a symfonických. Za svou elektroakustickou operu Něvěstka Raab získal v roce 1971 cenu v mezinárodní skladatelské soutěži města Ženevy a několikrát získal hlavní cenu v soutěži Prix de music folkloric de Radio Bratislava (1979–1989).