Celoevropská soutěž o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2028 je v plném proudu

Publikováno 8. 9. 2022

Čtvrtek 1. 9. 2022 byl pro kandidátská města termínem pro podání přihlášek do soutěže. Na Ministerstvo kultury doručila své propracovaní přihlášky čtyři města: České Budějovice, Brno, Broumov a Liberec.

Nyní se města musí připravit na další důležitou fázi a tou je prezentace  svých projektů před 12člennou mezinárodní porotou, která zasedne ve dnech 12.–14. října tohoto roku k předběžnému výběru. Postoupivší dostanou doporučení k propracování projektů a budou se devět měsíců připravovat na druhé, finální kolo soutěže.

Vítězné město bude známo po druhém kole výběru, nejpozději do konce roku 2023.

Akce Evropská hlavní města kultury je inciativou Evropské unie, jejímž cílem je zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských kultur, jakož i jejich společné aspekty a poukázat na to, že Evropa byla v průběhu dějin centrem neobyčejně bohatého a rozmanitého uměleckého rozvoje a evropská města hrála významnou úlohu při tvorbě a šíření kultury.

Akce má podporovat a chránit rozmanitost kultur v Evropě a zároveň zdůrazňovat jejich společné rysy, podporovat přínos kultury k rozvoji měst na hospodářské, sociální a urbanistické úrovni, i zvyšovat pocit sounáležitosti občanů ke společnému kulturnímu prostoru. Vítěznému městu je vždy udělována Cena Meliny Mercouri ve výši 1,5 mil. eur. Melina Mercouri byla v roce 1985 iniciátorkou tohoto projektu a také na její počest je cena udělována.

Tiskové oddělení MK