CAE vyzývá k podpoře neziskových kulturních organizací

Publikováno 17. 11. 2019

Platforma Culture Action Europe vyzývá k udržitelné podpoře neziskových organizací na úrovni Evropské unie.

Culture Action Europe je evropská platforma sdružují organizace z různých kulturních odvětví. Ve svém prohlášení vyzývají k rozpoznání kulturních neziskových organizací jako významných subjektů, které by měly být zapojeny do utváření evropské kulturní politiky. Zavedení nových pravidel pro čerpání financí může diskvalifikovat možnosti neziskových organizací při čerpání finančních prostředků. Evropský kulturní sektor je z 95% procent tvořen malými neziskovými organizacemi (s méně než deseti zaměstnanci), jejichž potřebám by měly být možnosti čerpání financí uzpůsobeny.

Plné znění prohlášení lze nalézt na stránkách Culture Action Europe.