Brno bude mít novou památkovou zónu, odstraňuje dávnou chybu úředníků

Publikováno 2. 2. 2023

Ministerstvo kultury schválilo vznik nové památkové zóny v Brně. Podle informací České televize resort dokumenty v pátek zveřejní na úřední desce.

Památková zóna by měla částečně vyřešit problém takzvaných pozdě zapsaných památek, které kvůli dávné chybě úředníků přišly o ochranu. Novou památkovou zónu bude mít také Znojmo.

Nová městská památková zóna v Brně vytváří jakýsi poloprstenec obklopující na západě, severu a východě historické jádro moravské metropole. To je městskou památkovou rezervací od roku 1989.

Pod památkovou ochranu bude nově spadat například i oblast kolem Konečného náměstí. A to díky činžovním domům z 19. století, respektive z následujícího meziválečného období. Stejné je to v okolí Lužánek či Husovic. Zóna bude rozdělená do čtyř ochranných pásem, což ukládá majitelům nemovitostí povinnost postupovat citlivě při rekonstrukcích. Ochrana se ale týká jen exteriérů, na interiéry se nevztahuje.

„Území dotčené památkové zóny představuje jedinečnou a neopakovatelnou galerii architektury, urbanismu a umění zejména 19. a 20. století. A to od klasicismu, raných a pokročilých projevů historismu, eklektismu, secese a rané moderny, meziválečné moderny, moderního neoklasicismu, tradicionalismu, purismu až po rozmanité avantgardní tendence funkcionalismu,“ vysvětlila pro ČT mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Celý příspěvek, publikovaný 2. 2. 2023 pod šifrou pez na webu České televize, najdete zde.