Britští The Friends of Czech Heritage v užším výběru na evropskou cenu za kult. dědictví

Publikováno 17. 6. 2020

Evropská komise a Europa Nostra (patřící pod program Kreativní Evropa) oznámili nominace projektů na cenu ILUCIDARE pro rok 2020, která je udílena za výjimečné příklady inovace a diplomacie založené na kulturním dědictví po celé Evropě.

Do užšího výběru se dostala i charitativní organizace The Friends of Czech Heritage.

Organizace The Friends of Czech Heritage patří mezi jednu z nejaktivnějších a nejefektivnějších zahraničních organizací, které dlouhodobě působí v České republice a ve spolupráci s Národním památkových ústavem podporují české kulturní bohatství. Zaměřuje se na podporu projektů památkové péče, ať už jde o budovy, zahrady či parky a jejich zařízení. Poskytuje granty na projekty záchrany, organizuje dobrovolnické skupiny a podporuje mezinárodní spolupráci a vzdělávací akce.

Posledním takovým projektem je například tzv. Mauricovna (součást zámku Červený Dvůr), která od 50. let minulého století zchátrala natolik, že zůstalo dochováno jen obvodové zdivo, a kterou se díky Friends of Czech Heritage podařilo zachránit. Za celou dobu působení udělila organizace peněžní dary více než 45 projektům a uskutečnila 28 dobrovolnických brigád. Jedním z nejvýznamnějších projektů, ke kterým organizace přispěla, je záchrana zámku v Uherčicích, kde hrozilo bezprostřední zřícení stropu v banketním sálu. Britská organizace zajistila vysokou finanční podporu na nutné práce a v další fázi se jejich dobrovolníci podíleli na opravě schodů a obelisku v zámeckém parku. Dalšími podpořenými památkami jsou také například hrad Karlštejn, zámky LysiceMnichovo Hradiště nebo Jaroměřice nad Rokytnou.