Blýská se na lepší časy pro umělce v soukromém sektoru?

Publikováno 14. 1. 2021

Téměř rok trvající pandemie koronaviru přinesla v kulturních odvětvích nejistotu a chaos. Z důvodů vládních opatření byl zastaven provoz divadel a koncertních institucí. Mnoho umělců a dalších profesí spojených s kulturou tak přišlo ze dne na den o příjmy.

Ze strany vlády se střídaly zákazy s příkazy mnohdy tak matoucí, že si je každá instituce vykládala jinak. Zmatek nastal i v balíčcích finanční pomoci, což vedlo ke vzniku organizovaných hnutí, která zahájila jednání s Ministerstvem kultury a dalšími orgány a následně srozumitelně informovala veřejnost. Postupně se objevilo několik hnutí a facebookových skupin, které pomáhají osobám podnikajícím v kultuře s uspořádáním sbírek pro potřebné, vyjednávají na ministerstvech kompenzační bonusy a předávají hbitě veškeré informace z jednání veřejnosti. Umělci a další kulturně orientované profese mají tak přímý kontakt s představiteli státu.

Divadelní představení, koncerty, taneční performance a jiná odvětví kultury, byly vždy považovány za samozřejmost a součást běžného života, ať jsme se nacházeli v jakékoliv době a režimu. S nástupem doby koronavirové jsme se ovšem nečekaně ocitli nad pomyslnou propastí kultury. Umění se přes noc ocitlo na nejnižším stupni žebříčku hodnot a potřeb člověka. Přestože kulturu podpořili i odborníci z řad epidemiologů a hygieniků, kteří hájili stanovisko, že kulturní události nepatří mezi vysoce rizikové, narozdíl od restaurací a klubů, vláda se vyjádřila jasně – v době pandemie je kultura zcela postradatelná. Nikdo nevzal v úvahu ani fakt, že vládní nařízení a omezování mají neblahý vliv na celkovou psychiku a morálku člověka. Lidé zavření doma, sami či s partnerem a dětmi, propadají depresím a ztrácí radost ze života, kterou jim umí dát právě kultura. Přístup k živému umění byl vyškrtnut ze společenského života.

Celý příspěvek, publikovaný 13. 1. 2021 na webu Opera+, najdete zde.