Anna Štičková: Knižní trh je spravedlivý jen pro některé

Publikováno 21. 10. 2022

Situace v knižním provozu je neudržitelná. Víme to a díky pandemii jsme o tom začali mezi sebou i veřejně a otevřeně mluvit, přesto se prozatím nic zásadního nemění.

Potřebujeme „kvantový skok“, jak řekla kulturní manažerka Jana Návratová. Pojďme tedy v první řadě zodpovědět otázku, proč se kromě kvality knih musíme zabývat i kvalitou prostředí, ve kterém jednotlivé tituly vznikají.

Jakkoliv by pro mnohé tvůrce a tvůrkyně bylo krásné, kdyby umění mohlo být prostým uměním bez omezujících aspektů, jako jsou například peníze a legislativa, víme, že to není v dnešní době možné. Kreativní průmysly jsou jedním z nejsilnějších odvětví v Evropské unii, pracují v nich skoro čtyři procenta veškerých pracujících. Jejich růst v příštích letech je v zahraničí považován za samozřejmý, přičemž ve Velké Británii je nárůst oproti roku 2010 skoro o polovinu. Jsme připraveni na to, že v příštích deseti letech zanikne na 330 tisíc pracovních míst v České republice? Bude nezbytné, aby nastupující generace byla schopna najít uplatnění. Očekává se, že právě kreativní průmysly budou jedním z odvětví, kam budou především mladí lidé mířit. Jsme připraveni těmto lidem nabídnout důstojné podmínky? Jsme schopni se postarat o ty, kteří a které v knižním provozu už působí?

Celý příspěvek Anny Štičkové, publikovaný 22. 9. 2022 na webu H7O, najdete zde.