Aktualizace Politiky architektury a stavební kultury ČR

Publikováno 31. 1. 2023

Na počátku ledna 2023 schválila vláda aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR, která novelizuje původní a první PASK ČR z roku 2015.

Na přípravě se v mezích daných MMR aktivně podílela ČKA. Dokument, který bude platit do roku 2028, přináší řadu nových cílů a opatření, s nimiž doporučujeme všem architektům se seznámit. K čemu je Politika architektury a stavební kultury ČR dobrá? Především je možné se na ni odvolávat u státních, ale i samosprávných orgánů v případech, kdy se řeší architektonická kvalita.

Podrobnosti