Ako slovenské a české umelecké školy pomáhajú študentstvu z Ukrajiny

Publikováno 26. 1. 2023

Vojnový konflikt v plnom rozsahu na Ukrajine už trvá takmer rok. Po jeho vypuknutí sa veľká časť sveta snažila pomôcť krajine zmietanej vojnou a jej obyvateľstvu, ktoré sa rozhodlo ostať, ale aj tomu, ktoré utekalo do zahraničia.

V rámci umeleckého sveta sa organizovali zbierky, záchranné rezidencie a iné formy pomoci umelcom a umelkyniam, i ďalším ľuďom pôsobiacim v kultúrnej oblasti. V Artalku sme sa rozhodli tieto aktivity zmapovať a Barbora Komarová v správe popísala, ako sa podpora ukrajinských študujúcich vyvíja aktuálne.

Vysoké umelecké školy na Slovensku a v Česku sa taktiež rýchlo zmobilizovali a pomáhali (nielen) svojim partnerským inštitúciám na Ukrajine. Po úvodnej vlne solidarity a akútnej pomoci, keď sa hľadali všemožné spôsoby podpory, sa viaceré školy v starostlivosti už zabehli. Práve v týchto týždňoch končí ďalší semester – v poradí už druhý od začiatku vojny. Zaujímalo nás, ako naše umelecké školy (konkrétne VŠVU v Bratislave, Fakulta umenia TU v Košiciach, AVU, AMU a UMPRUM v Prahe, FaVU v Brne) dané obdobie zvládli a akými spôsobmi ďalej pomáhajú svojim i novoprijatým ukrajinským študentkám a študentom.

Celý příspěvek Barbory Komarové, publikovaný 20. 1. 2023 na webu Artalk.cz, najdete zde.