60 let budujeme paměť českého divadla. IDU slaví významné jubileum

Publikováno 7. 3. 2019

Rok 2019 je pro Institut umění – Divadelní ústav (IDU) významným v mnoha ohledech. „Jako kulturní instituce, která stála u mnoha zásadních historických událostí naší země, si v roce 2019 IDU dílčími událostmi připomene 30. výročí od sametové revoluce. Po čtyřech letech se znovu uskuteční Pražské Quadriennale. 14. ročník největší světové přehlídky scénografie v červnu představí 800 umělců ze 79 zemí a regionů v rámci 600 výstav, performancí, přednášek a workshopů. Významnou událostí je také 60. výročí IDU, který zahájil svou činnost v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav“, říká ředitelka IDU a generální ředitelka PQ 2019 Pavla Petrová.

//30 let mapujeme rozvoj kultury ve svobodné zemi

V rámci oslav 60 let od svého založení i letošního 30. výročí sametové revoluce připravuje IDU řadu akcí zaměřených na zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o  proměnách českého divadla i pestrém spektru svých činností. V rámci křtu zvláštního čísla významného německého časopisu Theater der Zeit Spezial – Tschechien představí v březnu česká delegace na prestižním knižním veletrhu v Lipsku současné české divadlo a drama v německojazyčných publikacích. V dubnu se v pražském CAMPu se uskuteční konference mezinárodní informační sítě On the Move s názvem Kultura mobility v éře klimatické změny, kterou organizuje kancelář IDU CzechMobility.Info. V červnu se v prostorách Konírny Ministerstva kultury uskuteční oslavy 90. let od založení Mezinárodní loutkářské unie (UNIMA), nejstarší profesní divadelní organizace registrované v UNESCO. V říjnu IDU připomene reflexi 30 let vývoje nezávislého divadla ve střední a východní Evropě na konferenci Divadlo a svoboda: Proměna paradigmatu v evropské nezávislé divadelní kultuře po roce 1989, kterou koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Oslavy 60 let vyvrcholí na podzim slavnostním otevřením nových prostor v Nekázance, nového objektu IDU na Praze 1. Rekonstrukce započatá v roce 2016 respektovala historickou hodnotu objektu a zahrnula kompletní restaurování dobových nálezů. Součástí oslav bude též vernisáž výstavy České nezávislé divadlo po roce 1989 a  křest stejnojmenné publikace. V listopadu IDU organizuje už 6. ročník Noci divadel. Zmíněné projekty koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

//Jsme partneři významných mezinárodních projektů

Zapojení do uměleckých a výzkumných projektů podporovaných z programu EU Kreativní Evropa dokazuje, že IDU disponuje kvalitními experty, kteří jsou schopni vést mezinárodní projekty a týmy. Velkým úspěchem v roce 2018 bylo získání grantu pro projekt EMERGENCE (scénografie v kontextu evropského dědictví). Prostřednictvím IDU je projektovým leaderem Pražské Quadriennale a grantové aktivity zahrnují řadu projektů jeho letošního programu. Pro rok 2019 je IDU hrdým partnerem projektu Create to Connect -> Create to Impact (rozvoj publika a společenských dopadů scénických umění), Reshape (vytváření inovativních organizačních modelů v umění), Asset (vývoj metodiky pro výzkum publika).

O IDU:

Posláním IDU, státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Cílem jednotlivých oddělení je  shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat předměty sbírkového charakteru vztahující se  k oblasti divadla, věnovat se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílet se  na  mezinárodních projektech a vydávat odbornou literaturu. IDU je také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura.

//Budujeme paměť českého divadla

Divadelní ústav je jediným pracovištěm v České republice, která zkoumá, průběžně dokumentuje, uchovává a zpřístupňuje informace o divadle každému, kdo chce poznat jeho historii i současnost. V roce 1959 byl zřízen Ministerstvem školství a kultury s ambicí reflektovat a dokumentovat intenzivně se rozvíjející poválečnou divadelní kulturu, její významné představitele, výjimečné divadelní osobnosti, režiséry, herce, jevištní výtvarníky a  pozoruhodné inscenace. Součástí jeho činnosti byly také organizační otázky související s   budováním sítě divadel, jejich financováním, přípravou divadelního zákona apod. Přesto, že DÚ musel pracovat v podmínkách daných tehdejším režimem a vládnoucí ideologií a  vykonávat i činnosti jim poplatné, těžiště jeho práce vždy spočívalo v činnosti odborné (dokumentace českého divadla po roce 1945, knihovna, publikační činnost). DÚ se podařilo také navázat četné odborné kontakty se zahraničím. Za všechny připomeňme alespoň Pražské Quadriennale, založené v roce 1967, z něhož se od té doby stala nejvýznamnější světová událost v oblasti scénografie a divadelní architektury a které v době před pádem železné opony přinášelo jednu z mála příležitostí k setkávání umělců a odborníků z obou částí rozděleného světa. DÚ byl rovněž iniciátorem a zakládajícím členem mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků OISTAT v roce 1968 a až do roku 1993 také sídlem jeho generálního sekretariátu. V roce 2007 došlo k rozšíření DÚ o novou část Institut umění. Zároveň se změnil i název organizace na současný Institut umění – Divadelní ústav.

//Propojujeme a propagujeme tuzemské umění

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcuje strategický přístup ke kultuře, podporuje a propojuje kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posiluje jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně. Institut umění vznikl jako samostatné oddělení IDU v  roce 2005, od roku 2007 se přeměnil v sekci a jeho název se promítá v názvu instituce. Institut umění realizuje činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracuje s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad jejich aktivit.

// Jsme IDU

Sledujte IDU na sociálních sítích:

https://facebook.com/IDUPraha         https://youtube.com/IDUPraha              https://instagram.com/jsme_idu