Uzávěrka 30. 3.

Výzva Studia ALTA pro studenty divadelních a tanečních škol

Publikováno 1. 3. 2019

Staňte se rezidentem ve Studiu ALTA!

ALT@RT, provozovatel pražského Studia ALTA, vyhlašuje výzvu pro předkládání projektů, která je určena výhradně studentům tanečních a divadelních škol v roce 2019. Cílem výzvy je podpořit specifickou dramaturgii Studia ALTA jako místa pro umělecké dozrávání, výzkum, experiment a nalézání inovativních postupů a jevištních vyjádření.

Vybranému projektu nabízíme:
• Intenzivní dvoutýdenní rezidenci v termínu 1.–7. 7. + 30. 8.–5. 9. 2019 v divadle a na zkušebně Studia ALTA
• Možnost zajištění „kouče“ – choreografa/dramaturga/režiséra a technického zajištění/konzultace projektu
• Uvedení projektu společně s dalšími vybranými studenty v komponovaném večeru s možností zařazení projektu do dramaturgie Studia ALTA (5. 9. 2019)
• Osobní přístup, možnost poznání práce v profesionálním kulturním centru

(Vybraní rezidenti si musí zajistit ubytování a cestu na vlastní náklady, rádi vám s tím pomůžeme.)

Vyplněnou přihlášku společně s životopisem (vaším nebo vašeho tvůrčího týmu) zasílejte na E .

Uzávěrka přihlášek 30. 3. 2019. Výsledky vám budou zaslány nejpozději do 20. 4. 2019.

Jedná se o šestý ročník ročník studentských rezidencí. V minulosti jsme poskytli rezidenci projektům kolektivů Ufftenživot, Holektiv, Monice Částkové a Heleně Ratajové, Evě Urbanové, Sáře Märcové, Anně Benhákové, Petru Gondovi ad.

V uměleckém programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí, která je základem otevřené a zdravé společnosti.