Uzávěrka 1. 10.

Výzkumné rezidenční programy Camargo Fellowship (Francie) na roky 2023/2024

Publikováno 8. 9. 2022

Nadace Camargo se zavázala podporovat inkluzivitu a rozmanitost a vítá uchazeče z celého světa. Výzkumné rezidenční programy jsou otevřené umělcům a tvůrcům z různých oborů a disciplín.

Nadace podporuje kreativitu, výzkum a experimenty. Svůj program zaměřila na umělce, vědce a myslitele. Rezidence probíhají v přímořském Cassis, nabízí kontemplativní a podpůrné prostředí, které poskytuje svobodu přemýšlet, tvořit a navazovat kontakty.

Více informací k výzvě zde (pdf dokument).

Přihlášky zde.