Uzávěrka 30. 11.

Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty (VLRP) – výzva v r. 2019

Publikováno 2. 11. 2018

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2019) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2019) v jednotlivých výše uvedených městech. O výběru autorů rozhodují národní komise s tím, že konečné rozhodnutí učiní výběrová komise složená ze zástupců jednotlivých národních komisí a zástupců Mezinárodního visegrádského fondu.

Žádost a kritéria

1) Kdo může žádat?

– prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
– esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

2) Jak podat žádost?

Každý žadatel je povinen vyplnit on-line formulář žádosti (v angličtině), který obsahuje:

– strukturovaný životopis
– popis literárních záměrů během rezidenčního pobytu
– bibliografii autora
– motivační dopis

Každý z žadatelů může ke své žádosti přiložit jakékoliv další materiály (v angličtině), které uzná za vhodné (např. doporučení).

3) Co stipendium zahrnuje?

– ubytování ve společném bytě (samostatný pokoj, společná kuchyň a koupelna, internetové připojení) od 1. 5. do 12. 6. 2019 (jarní termín), resp. od 1. 9. do 30. 11. 2019 (podzimní termín)
– stipendium ve výši 1 125 EUR (jarní termín) a 2 250 EUR (podzimní termín)
– podporu hostitelské organizace (autorské čtení, rozhovory, kontakty s nakladateli, literárními kritiky atd.)

Kritéria výběru a přístup do programu

1) Kritéria výběru

– profesionální přístup k literární tvorbě, dokumentovaný předchozí tvorbou (např. články, publikace)
– kvalita plánů během rezidenčního pobytu (např. přispět k rozvoji národních/V4 humanitních studií, propagace literatur zemí V4, zvýšení počtu čtenářů v zemích V4, podnícení spolupráce zemí V4 v oblasti literatury)
– kredibilita rezidenčních plánů, prezentovaných v žádosti
– bezproblémová spolupráce v rámci eventuální předchozí spolupráce s Mezinárodním visegrádským fondem – připravenost účastnit se veřejných literárních akcí, pořádaných hostitelskou organizací
– ochota spolupracovat s ostatními třemi visegrádskými rezidenty a hostitelskou organizací za účelem zvýšení tzv. přidané hodnoty V4
– deklarace být skutečně přítomen v místě ubytování, poskytnutém hostitelskou organizací, a to během celé délky rezidenčního pobytu

2) Přístup do programu

– žadatel musí být občanem jedné z visegrádských zemí (V4: Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
– žadatel nemůže být současným či bývalým zaměstnancem Mezinárodního visegrádského fondu či hostitelské organizace
– žadatel je povinen podat žádost pod jménem uvedeným v jeho občanském průkazu/cestovním pasu
– žadatelovy případné další projekty, podpořené Mezinárodním visegrádským fondem, musí být v době podání žádosti již ukončeny
– v rámci tohoto programu lze žadateli udělit rezidenční pobyt pouze jedenkrát v každé členské zemi V4
– žadatel je povinen uhradit zdravotní pojištění během rezidenčního pobytu na vlastní náklady

3) Účast v programu

– všichni rezidenti, vybraní pro jarní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 5. do 12. 6. 2019; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
– všichni rezidenti, vybraní pro podzimní termín, jsou povinni pobývat v hostitelské organizaci od 1. 9. do 30. 11. 2019; jakákoliv prodleva v zahájení rezidenčního pobytu nemůže být kompenzována jeho prodloužením
– rezidenti mohou požádat o tzv. dny absence, za předpokladu, že jejich počet nepřekročí 7 dní (jarní termín), resp. 14 dní (podzimní termín)
– v případě nenadálých okolností (pracovní či rodinné záležitosti) mají rezidenti povinnost bez prodlení kontaktovat Mezinárodní visegrádský fond a příslušnou hostitelskou organizaci, jelikož takováto skutečnost může ovlivnit výši jejich stipendia

Časový harmonogram

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 30. 11. 2018 (o půlnoci)

Oznámení výsledků: 15. 1. 2019

On-line formulář žádosti je k dispozici na http://visegradapplicationform.villa.org.pl.

Koncept programu a výzvu (v anglickém jazyce) najdete zde.

Více informací

– koordinátoři: Paweł Łyżwiński, E a Małgorzata Różańska-Mglej, Willa Decjusza, E

– kontakt pro ČR: Viktor Debnár, Institut umění, T 224 809 119, E

– technické obtíže s formulářem: E

Projekt je financován Mezinárodním visegrádským fondem (IVF), koordinátorem je krakovská Willa Decjusza.

VÝSLEDKY

Výsledky najdete na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu (IVF); českou národní výběrovou komisi, jež posuzovala celkem 15 žádostí českých autorů a autorek, tvořili: Zdenko Pavelka, literární kritik; Eva Klíčová, literární kritička a vědkyně, redaktorka měsíčníku Host; Jan Lukavec, literární kritik, Erik Gilk, literární kritik a vědec, Josef Chuchma, literární kritik, a Viktor Debnár, Institut umění. Za Českou republiku byli vybráni níže uvedení autoři:

a) jarní šestitýdenní rezidenční pobyt

– David Zábranský, Literárne informačné centrum, Bratislava

– Lucie Faulerová, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapešť

– Přemysl Krejčík, Willa Decjusza, Krakov

– Martin Veselý, Institut umění, Praha

b) podzimní tříměsíční rezidenční pobyt

– Jan Těsnohlídek, Literárne informačné centrum, Bratislava

– Ondřej Macl, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapešť

– Zuzana Bramborová, Willa Decjusza, Krakov

– Adam El Chaar, Institut umění, Praha

V Praze budou dále na základě rozhodnutí polské, maďarské a slovenské komise pobývat: Péter Miksó, Michael Morys-Twarowski, Peter Getting (jaro) a Judit Szaniszló, Wojchiech Bonowicz a Michal Molnár (podzim).

Výsledky najdete zveřejněné na stránkách IVF.