Uzávěrka 15. 6.

Umělecké rezidence Esence místa (Karlovy Vary) – výzva v r. 2023

Publikováno 15. 5. 2023

S radostí vyhlašujeme open call, v rámci kterého vybereme pět umělců/umělkyň nebo uměleckých dvojic/skupin z oblasti performativního umění, sound art či interdisciplinární tvorby, kterým umožníme pracovat v Karlových Varech na svých tvůrčích projektech po dobu jednoho či dvou týdnů.

TÉMA: Fermentace – kvašení

Jakými způsoby lze zachytit esenci místa, města jako proces, v jeho (současném) vření a kvasu? Jaké tvary času můžeme najít kolem sebe? Jak se současnost vepisuje do rytmů, tempa a struktur města?

V rámci výzvy nás zajímá tvorba v různých interdisciplinárních kontextech: environmentálním, sociálním, psychologickém, psychogeografickém, místotvorném apod.

THEME: Fermentation

How to represent the essence of a place/site as a process, in its unstable, fermenting and ripening (contemporary) nature?

What shapes of time can we find around us?

How is contemporaneity inscribed in rhythms, pace, and structures of the town? We are interested in art-based explorations of specific sites set in a variety of interdisciplinary contexts, spanning from environmental and social, to psychological, psycho-greographical, and locus-creating ones.

°°°

VZBUĎME VARY

Zajímá nás tvůrčí prolínání uměleckých disciplín: intermediální a komunitní umění, nové divadlo, současný tanec, menšinové hudební žánry atd. Práce s různými místy je klíčovou součástí naší činnosti.

Od roku 2020 se koná umělecký průzkum ESENCE MÍSTA/ ESENCE THERMALU zaměřený na imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe.

VZBUĎME VARY (Wake-Up Vary)

A non-governmental organization set in a famous spa town in the Western part of the Czech Republic, Karlovy Vary, focuses on community and inter-media art, new theater, and contemporary dance. Site-specific artistic creation and research is the key part of our activities. Since 2020, we have initiated artistic exploration of imaginative auras and layers of perception of several loci in Karlovy Vary, such as the art-brutalist building of the Hotel Thermal. For more information, see https://www.vzbudmevary.cz/esence-mista/

°°°

NABÍZÍME

 • možnost zpomalit v tempu lázeňského města, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, soustředit a pracovat v místech s jedinečným geniem loci v Karlových Varech
 • ubytování a prostor pro práci
 • náklady na dopravu dle dohody
 • produkční podporu a konzultace
 • příspěvek na materiál či technické zajištění
 • honorář ve výši 7 000 Kč (týden) až 14 000 Kč (14 dnů) (v případě tvůrčí dvojice/kolektivu bude tato částka rozdělena mezi všechny členy)

WE OFFER

 • an opportunity to slow down in the pace of a spa town, to explore, to experiment, develop ideas, and to concentrate;
 • an opportunity to work at places with a unique genius loci in Karlovy Vary;
 • accommodation;
 • a space for work at a specific location;
 • to cover transport fees, or its part, depending on the amount;
 • production support and help;
 • financial contribution to cover material / technical needs, or its part, depending on the amount;
 • honorarium in the amount of CZK 7,000 per week (if the applicant is an artistic couple or a collective, the amount will be distributed among all the members)

°°°

CO OČEKÁVÁME

 • aktivní účast na tvůrčí site specific rezidenci
 • otevřenou komunikaci
 • hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a tvořivě a zároveň empaticky vstupovat do veřejného prostoru
 • pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
 • realizaci veřejné prezentace/performance v průběhu či na konci tvůrčího pobytu

WE EXPECT

 • an active, in-person participation at a creative, site-specific residency
 • open and friendly communication
 • playfulness, courage, and determination to creatively and, at the same time, empathically enter the public space, explore it and intervene in it
 • understanding and respect to places and their users and inhabitants
 • realization of public presentation or performance during or at the end of the residency

°°°

TERMÍN REZIDENCE: dle dohody v období září–říjen 2023

TERM: September–October 2023

°°°

JAK SE PŘIHLÁSIT // DO 15. 6. 2023, 24.00

Zaslat přihlášku na : popis projektu (500–1 000 slov) + motivační dopis – proč byste rádi tvořili právě v Karlových Varech + CV (ukázka práce)

HOW TO APPLY // DEADLINE: June 15, 2023, 12 pm

SEND E-MAIL TO :

 • a motivation letter
 • a description of the intended creative activity (500–1,000 words)
 • CV (with sample/s of the work)

————————————————————————–

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.

This project is produced with the financial support of NextGenerationEU and Ministry of Culture of the Czech Republic.