Uzávěrka 21. 3.

Umělecké a manažerské rezidence v Norsku – open call 2023

Publikováno 16. 3. 2023

Nová síť z. s. vyhlašuje otevřenou výzvu na podporu tvůrčích a manažerských rezidenčních pobytů v norském rezidenčním centru Surnadal Billag.

Vybraní žadatelé/ky budou finančně podpořeni 2 500 Kč osoba/den a bude jim zajištěno zázemí pro rezidenční pobyt včetně ubytování v rozsahu 7–14 dní.

Uzávěrka přihlášek: 21. března 2023 ve 23.59

Rrealizační období: květen–říjen 2023

Pro koho:

Tato výzva je určena pro umělecké a kulturní manažerské kolektivy z České republiky na rezidenční pobyt v norském rezidenčním centru Surnadal Billag v rurální oblasti Surnadalsøra.

Do programu se mohou hlásit umělecké a kulturní manažerské kolektivy působící v oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů s přesahy do výtvarného umění.

Během této výzvy budou podpořeny skupiny o počtu 2–5 osob. V roce 2023 plánujeme rezidenčním pobytem podpořit cca 3 projekty.

Cíl programu:

Cílem česko-norského rezidenčního programu je podpora mezinárodní mobility a síťování, získávání zkušeností a rozvoj dovedností a kompetencí účastníků rezidenčních pobytů.

 • Tvůrčí rezidence: Program je zaměřený na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na projekty na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění.
 • Manažerské rezidence: Program podporuje týmy, které se věnují zejména tématu rozvoje kultury v regionech, a jeho cílem je i posilování kapacit a sdílení zkušeností s partnerskou organizací.

Termín:

Výzva se týká kalendářního období od 1. května do 31. října 2023.

 • Tvůrčí rezidence budou podpořeny na 7–14 dní pro 2–5 osob v Surnadal Billag.
 • Manažerské rezidence budou podpořeny na 7–10 dní pro 2–5 osob v Surnadal Billag.

Podmínky:

Česko-norský rezidenční program finančně podporuje rezidenty/ky i hostící organizaci.

Odměna rezidentů: 2 500 Kč/den/osoba

 • Odměna pro rezidenty je určena na náklady spojené s rezidenčním pobytem.
 • Částka bude vyplacena na základě příkazní smlouvy.
 • Nová síť pokryje rezidentům u hostící organizace ubytování a zázemí pro tvůrčí činnost.
 • Hostící organizace se postará o zdárný průběh rezidenčního pobytu.
 • Stravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.
 • Další služby nad rámec jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

Povinností podpořených rezidentů je doložit realizaci rezidenčního pobytu závěrečným reportem, fotografiemi a odpovídající publicitou dle domluvy.

Hostící organizace:

Rezidenční centrum Surnadal Billag se nachází v rurální oblasti Surnadalsøra v kraji Møre og Romsdal přibližně 2 hodiny od města Trondheim. Jedná se o bývalé autobusové depo, které nabízí rozsáhlý galerijní prostor pro výzkum, tvorbu i prezentaci díla. Ubytování je poskytnuto v blízké malebné budově.

Více na stránce: https://www.surnadalbillag.com/

Harmonogram:

 • Otevření výzvy: 1. března 2023
 • Deadline na podání přihlášky: 21. března 2023
 • Zveřejnění výsledků: do 10. dubna 2023
 • Realizace rezidencí: 1. května–30. listopadu 2023

Způsob přihlášení:

 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete zde: https://forms.gle/dM8bYrFeuarMsSJu5
 • Formulář obsahuje: popis projektu, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a stručný motivační dopis.

Česko-norský rezidenční program je v roce 2023 realizován Novou sítí z. s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.