Uzávěrka 12. 6.

Sustainability is in the Air (Athény, Madrid, Lublaň) – open call

Publikováno 15. 5. 2023

Sustainability is in the AiR (SAiR) je tříletý projekt spolufinancovaný programem Evropské unie Kreativní Evropa. Projekt se zaměřuje na udržitelné fungování rezidenčních center a jeho cílem je podpora udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce*kyně.

Sustainability is in the AiR (SAiR) je tříletý projekt spolufinancovaný programem Kreativní Evropa. Projekt se zaměřuje na udržitelné fungování rezidenčních center a jeho cílem je podpora udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce*kyně. Projekt snoubí a aktualizuje provozní strategie čtyř rezidenčních center: v Lublani (MGLC Švicarija), Praze (MeetFactory), Madridu (Matadero) a Athénách (Snehta). Přidanou hodnotou projektu je vedle osvojování si udržitelných ateliérových postupů a samotných rezidenčních pobytů také rozsáhlý doprovodný program.

Cíle projektu SAiR jsou:

 • oživit činnost rezidenčních center po pandemické krizi udržitelným způsobem,
 • zajistit cirkulaci umělců*kyň a poskytnout příležitosti k propojování uměleckých postupů,
 • rozvíjet udržitelný proces tvorby v rezidenčním centru, které může umělcům*kyním nabídnout čas a prostor k rozvíjení projektů,
 • podporu profesionálních pracovníků a finanční prostředky na vytvoření nového uměleckého díla,
 • zkoumat udržitelné umělecké postupy a infrastrukturní potenciál rezidenčních center a šířeji testovat jejich přínos mimo svět umění,
 • zvýšit povědomí o otázkách udržitelnosti v širším kontextu.

Hlavními výstupy projektu jsou reciproční rezidence (umělci*kyně působící v České republice budou postupněpo dobu tří měsíců působit v každém uměleckém centru – Matadero Madrid, Snehta Athény, MGLC Švicarija) a práce na uměleckých projektech; sdílení znalostí (cyklus online workshopů a vytvoření manuálu pro udržitelnou ateliérovou praxi), program zaměřený na zapojování komunit se závěrečnou výstavou/prezentací projektu umělců*kyň v každém partnerském rezidenčním centru (akce o 4 kapitolách).

Doba trvání rezidencí je 2024–2026.

Vybraní umělci*kyně budou po dobu trvání programu rozvíjet svůj projekt ve třech různých obdobích v každé ze tří partnerských organizací (Snehta – Athény, Matadero – Madrid, Švicarija – Lublaň).

Vybraní umělci*kyně působící v České republice si mohou vybrat jeden z uvedených časových harmonogramů:

I.

Snehta 1. 11. 2023 > 31. 3. 2024

MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024

Matadero 15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

II.

Snehta 1. 11. 2023 > 31. 3. 2024

Matadero 15. 9. 2023 > 15. 12. 2024

MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

III.

MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024

Snehta 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024

Matadero 15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

IV.

MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024

Snehta 1. 6. 2024 > 31. 7. 2024

Matadero 15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

V.

MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024

Matadero 15. 9. 2023 > 15. 12. 2024

Snehta 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

VI.

Matadero 15. 1. 2024 > 15. 4. 2024

MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024

Snehta 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

VII.

Matadero 15. 1. 2024 > 15. 4. 2024

Snehta 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024

MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

VIII.

Matadero 15. 1. 2024 > 15. 4. 2024

Snehta 1. 6. 2024 > 31. 7. 2024

MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

Konečné termíny pobytů se mohou změnit.

Pro koho je výzva určena?

Vítáme projekty, které na udržitelnost nahlíží jako na metodu i téma. Zajímají nás umělecké postoje, které se dotýkají udržitelnosti v kontextu uměleckého prostředí a uměleckých institucí. Rezidence nemusí být postavena na umělecké produkci. Právě naopak – hledáme projekty věnované uměleckému uvažování jako metodě v umělecké tvorbě v době klimatické krize.

Co nabízíme:

 • ubytování, honorář, cestovní náklady spojené s jednotlivými rezidenčními pobyty,
 • tři rezidenční pobyty v délce 2 až 3 měsíců,
 • grant 800 EUR na měsíc rezidenčního pobytu (7 200 EUR na 3 roky = 9 měsíců),
 • produkční náklady 2 800 EUR na celý projekt,
 • podporu při poznávání místní umělecké scény.

Očekávané výstupy:

 • účast na závěrečné prezentaci/výstavě všech umělců*kyň,
 • nejméně dvě veřejné akce se zaměřením na místní komunitu.

Přihlášky v anglickém jazyce by měly zahrnovat popis projektu umělecké rezidence, který bude obsahovat:

 • stručný popis projektu, který byste chtěli v rámci rezidencí rozvíjet (max. 600 slov),
 • motivační dopis žadatele v rámci projektu SAiR (max. 500 slov),
 • preferovaný časový harmonogram projektu (viz výše),
 • životopis / artist statement (max. 500 slov),
 • kontaktní údaje (celé jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo, datum narození),
 • portfolio.

Termín pro podání žádosti:

Přihlášky přijímáme na e-mailové adrese do 12. června 2023 (13.00 SEČ). Do předmětu e-mailu uveďte „Open call – SAiR 2023“.

Komisi tvoří kurátoři rezidenčního programu MeetFactory, partneři projektu SAiR.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději v červenci 2023 na stránkách MeetFactory. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

* Jsme si vědomi časové náročnosti projektu a rádi bychom byli v rámci výzvy otevření i umělcům*kyním, kteří mají pečující či jiné životní závazky. Nacházíte-li se v takové situaci či máte-li jiné dotazy k otevřené výzvě, obracejte se na .

O projektu:

„Udržitelnost” se v posledních letech stala jedním z nejčastěji skloňovaných termínů, avšak jeho skutečný význam se mnohdy vytrácí. Při této příležitosti se chceme blíže podívat na to, jak jej umělci*kyně, umělečtí profesionálové a umělecké instituce definují v rámci své umělecké či institucionální praxe nebo jak mohou být jednotlivé udržitelné postupy využívány v rámci práce či pracovní morálky v obecné rovině.

Zásadní jsou pro nás otázky:

 • Jak můžeme dosáhnout udržitelnosti, když za většinou environmentálních problémů stojí velké korporace a naše vlastní neschopnost či nemožnost na tyto změny reagovat?
 • Záleží na malých krocích? Jde o pomalou péči o naše okolí, nebo o to, abychom neměli výčitky svědomí?
 • Můžeme o udržitelnosti stále uvažovat v termínech, jako je rovnováha a stabilita, zatímco je stále jasnější, že bude těžké dosáhnout jakékoliv úrovně environmentální udržitelnosti, aniž bychom provedli radikální změny v naší společnosti a ve světě, ve kterém žijeme?
 • Přemýšlení o udržitelnosti současných společenských problémů, jako je migrace, nové digitální technologie, digitální prostředí atd.

Udržitelnost ve své podstatě zahrnuje posílení našich vztahů s komunitami i s výrobními procesy a rozvojovými sítěmi, upřednostňování systémů zaměřených na člověka a strategií nenarušující odolnost ekosystému. Toho lze dosáhnout rozvojem přizpůsobivých a pečlivě propracovaných přístupů, které uznávají vzájemnou závislost těchto sítí a podporují jejich spolupráci. To nakonec vyžaduje, abychom kriticky přemýšleli o dopadu našich činností a o naší roli v rámci těchto sítí jako tvůrců a kulturních producentů a zároveň upřednostňovali dlouhodobé hledisko a blahobyt před krátkodobým ziskem a rychlými výsledky.

Partneři SAiR:

MGLC Švicarija se nachází v centru Lublaně v parku Tivoli a je kreativním, rezidenčním, kulturním, vzdělávacím a sociálním centrem, které nabízí programy pro veřejnost, ateliéry pro místní umělce*kyně a rezidence pro mezinárodní umělce*kyně a umělecké profesionály. Švicarija hostí programy pro veřejnost, které se řídí konceptem „komunita, umění a příroda“, a je součástí MGLC – Mezinárodního centra grafického umění, muzea a organizátora rezidenčních pobytů pro umělce*kyně. MGLC vzniklo z odkazu grafiky 20. století a Lublaňského bienále grafiky, nejstaršího grafického bienále na světě, které se koná nepřetržitě od roku 1955.

Matadero Madrid – Centrum pro současnou tvorbu vzniklo v roce 2006 v bývalém průmyslovém areálu a od svého vzniku funguje jako multidisciplinární a/nebo transdisciplinární kulturní prostor. Jako centrum pro současnou tvorbu podporuje Matadero Madrid program rezidenčních pobytů, které poskytují podporu tvůrcům*kyním v širokém slova smyslu: umělcům*kyním, výzkumníkům*nicím, mezioborovým umělcům*kyním atd. Tento program je realizován prostřednictvím rezidenčního centra pro umělce*kyně, jehož cílem je podporovat tvůrčí procesy a poskytovat rezidentům zázemí, a to jak z hlediska kurátorství, tak z hlediska produkce, poskytování prostor, podpory výzkumu a propojování s ostatními rezidenty.

Snehta Residency je nezisková organizace založená v roce 2012 v Kypseli jako první umělecká rezidence v Athénách v období ekonomické a sociální nejistoty. Byla založena ve čtvrti se silným intelektuálním a sociálním potenciálem. Do dnešního dne Snehta ubytovala více než 100 umělců*kyň a uspořádala více než 60 výstav a výzkumných programů. Vedle uměleckých rezidencí Snehta poskytuje rozvíjející se vzdělávací programy nabízející profesionální mentoring a technické znalosti začínajícím umělcům*kyním, kteří chtějí vyniknout ve své umělecké praxi. V programu pracují zavedení athénští umělci*kyně se silnou uměleckou praxí.