Uzávěrka 19. 6.

Studio das Weisse Haus (Vídeň) – rezidence pro umělce/kyně

Publikováno 16. 5. 2019

Rezidenční program Studio das Weisse Haus ve Vídni přijímá přihlášky do dvouměsíčního rezidenčního pobytu pro umělce a umělkyně, jejichž výzkumný projekt vyžaduje pobyt ve Vídni.

Rezidenční program se uskuteční od září do října 2019 a mohou se ho zúčastnit umělci či umělkyně pracující na dlouhodobém výzkumném projektu, pro který je nezbytný pobyt ve Vídni. Rezidence vybranému účastníkovi zajistí ubytování, studio, produkční podporu, úhradu cestovních nákladů do výše 200 eur, měsíční příspěvek ve výši 500 eur, doprovodný program a vstup na festival Ars Electronica. Od rezidenta se očekává prezentace výzkumného projektu 9. října 2019.

Přihlášky je nutné odeslat do 19. června 2019.

Podrobnosti o podmínkách a přihlášce lze nalézt zde.