Studio Bubec – Emergency Art Residencies for Ukrainian Artists

Publikováno 14. 3. 2022

Studio Bubec considers it necessary to express solidarity with the Ukrainian people fleeing the war conflict and to help as an art institution and offer artists who have been forced to leave their homes a place to work and basic accommodation.

For three Ukrainian artists we are now offering a free residency at Studio Bubec from 1 April to 10 May 2022, with the opportunity to participate in the activities of Studio Bubec and the subsequent presentation of the resulting works in the Pick’n’mix exhibition, which will take place in September this year.

During the residency, the artist will receive a workspace, basic accommodation in the Studio premises and curatorial or technical support as needed. Studio Bubec is suitable for interior and exterior work, also for work on sculptures, large-scale works, work with metal, wood, etc. It is equipped with lifting equipment up to 3t.

www.bubec.cz

Czech version follows

Studio Bubec považuje za nezbytné vyjádřit solidaritu s ukrajinskými obyvateli prchajícími před válečným konfliktem a v rámci svých možností pomoci také jakožto umělecká instituce a nabídnout umělcům, kteří byli aktuálně nuceni opustit své domovy, zázemí pro tvorbu a základní ubytování.

Pro tři ukrajinské umělce nyní nabízíme bezplatnou rezidenci ve Studiu Bubec v termínu 1. 4. až 10. 5. 2022 s možností zapojit se do aktivit Studia Bubec a následné prezentace vzniklých děl v rámci výstavy Pick’n’mix, která bude probíhat v září letošního roku.

V rámci rezidence získá umělec pracovní prostor, základní ubytování v areálu Studia a dle potřeby kurátorský, či technický support. Studio Bubec je vhodné pro práci v interiéru i exteriéru, také pro práci na sochách, velkoformátových dílech, práci s kovem, dřevem aj. Je vybaveno zdvižným zařízením do 3t.

www.bubec.cz