Uzávěrka 31. 1.

Stipendijní program Künstlerhaus Büchsenhausen (Rakousko) – výzva

Publikováno 9. 1. 2020

Výtvarní umělci/kyně, kritici/čky, teoretici/čky a kurátoři/ky se mají příležitost přihlásit do stipendijního programu Künstlerhaus Büchsenhausen, který potrvá od října 2020 do června 2021.

Künstlerhaus Büchsenhausen je centrum pro tvorbu, výzkum a sdílení výtvarného umění. V rámci stipendijního programu pro umění a teorii poskytuje platformu pro rozvoj uměleckých a teoretických projektů v kritickém kontextu. Program podněcuje spolupráci mezi jednotlivými participanty a reflexi lokálních témat i mezinárodního uměleckého diskurzu. Držitelé stipendia získají grant ve výši 3 700 eur, finanční prostředky na realizaci předloženého projektu, ubytování a ateliér, finančí příspěvek na pozvání zahraničních odborníků, cestovné, přístup k multimediální pracovně a profesionální uměleckou a technickou podporu.

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách Künstlerhaus Büchsenhausen.