Uzávěrka 1. 1.

SE.S.TA Rezidenční program 2019 – otevřená výzva

Publikováno 12. 11. 2018

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pro rok 2019 opět otevírá rezidenční program v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. V rámci programu poskytujeme umělcům zázemí, čas na výzkum, prostor k setkání a sdílení otázek i zkušeností.

Rezidenční program otevírá zájemcům prostory zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Jedinečný komplex bývalého kláštera s blízkým okolím představuje zcela unikátní krajinný a urbanistický barokní celek. Při rekonstrukci byly některé prostory uzpůsobeny pro potřeby umělců a tak je zámek krásným místem snoubícím v sobě podmínky pro výzkum a tvorbu a genius loci výjimečného místa s historií sahající do 13. století.

Délka rezidence je individuální v rozmezí 1–4 týdny.

Při rezidenci je možné využít jak vnitřní prostory, tak exteriéry v areálu. Dále je možné využít inspiraci v industriálnějším prostředí města, v okolní přírodě nebo v unikátním Muzeu nové generace, kde působí velmi aktivní lektorské oddělení.

Během rezidence je možné zajistit setkání s obyvateli města, přímo v areálu je základní škola, aktivní farnost a muzeum, mimo areál je pak možná spolupráce se základní uměleckou školou a kulturními institucemi města.

KRITÉRIA PRO VYUŽITÍ REZIDNČNÍHO PROGRAMU SE.S.TA

Umělec hlásí na rezidenci konkrétní tvůrčí projekt, který chce dále rozvíjet.Rezidence jsou určeny přednostně pro výzkum, ne pro zkoušení.

Součástí rezidence je prezentace projektu pro místní publikum. Prezentace může mít různou podobu, která vždy záleží na konkrétním projektu a fázi, v jaké se nachází. Zpravidla jsou výstupy z rezidence pojímány jako veřejná zkouška, workshop přednáška apod.

Život zámeckého areálu byl během více než 800 let své existence vždy postaven na dvou pilířích, živé přírodě a živé kultuře. Tyto principy jsou zde díky majitelům zachovány dodnes a tak jsou na zámku realizovány nejrůznější aktivity, od účastníků rezidence očekáváme respekt jak k místu, tak k lidem, kteří zde pracují.

Podporujeme zejména mezinárodní a mezioborové projekty.

Shrnutí Výsledků výzkumu na rezidenci v článku pro blog SE.S.TA.

PROSTORY A VYBAVENÍ

/ Ubytovací kapacity jsou přímo v areálu.
/ Tělocvična o rozměrech 15 x 25 m.
/ Sál o rozměrech 6 x 25 m.
/ Tři propojené freskové sály o rozměrech 9 x 12 m.
/ Řada netradičních míst v interiérech i exteriérech historicky cenného a inspirativního areálu.
/ Fajnšmekři mohou využít unikátní syrové historické sklepy o rozměrech 40 x 8 m.
/ Disponujeme baletizolem a kvalitní taneční podlahou firmy SPECTAT a aparaturou.
/ Další techniku je možné objednat za úhradu.

V případě zájmu o rezidenci nás neváhejte kontaktovat. Hlavní podmínkou pro zařazení projektu do výběru je motivační dopis, ve kterém bude dobře popsán projekt a jasně definován cíl rezidence.

Termín uzávěrky je pro podávaní projektů na rok 2019 je 1. 1. 2019.

www.se-s-ta.cz