Uzávěrka 1. 8.

Rezidenční program RES URBANAE (Francie, Německo) – výzva na rok 2023

Publikováno 30. 6. 2022

Projekt RES URBANAE, podporovaný programem Kreativní Evropa, spojuje tři evropské univerzity (UBO ve Francii, TUD v Německu a VUT v České republice) a francouzsko-německé občanské sdružení (Maison de l’Allemagne v Brestu). Společně se zabývají otázkou rekonstrukce v nejširším slova smyslu.

Projekt vychází ze srovnání dvou měst, Brestu a Drážďan. Ta na konci druhé světové války postihl stejný osud zkázy a obě města se s obnovou vypořádávala zcela odlišnými způsoby.  Cílem projektu je nový náhled, nová perspektiva, která obnoví poznatky o dějinách měst a městské historiografii, zejména o rekonstrukci.

Více informací zde. (pdf dokument)