Uzávěrka 31. 3.

Rezidenční program Passage – výzva na rok 2022

Publikováno 1. 3. 2022

Program se zaměřuje na fotografii a film. Na červen 2022 jsou naplánované dvě rezidence, jedna z nich je určena umělkyním s dětmi.

Téma Status Landscape vede ke zkoumání současného stavu krajiny národního parku na východě Německa Dübener Heide. Následující otázky mají sloužit jako tematická inspirace.

Jaká jsou naše očekávání vůči krajině? Jak vnímáme krajinu, kterou jsme navštívili dočasně? Jaký význam má krajina v rekreačním, ekonomické a klimatickém kontextu?

Organizátoři uvítají neotřelé a experimentální metody pro site-specific projekty.

Více informací zde.