Uzávěrka 20. 2.

Rezidenční program EMBracing the Ocean výzva na l. 2023/2024

Publikováno 2. 2. 2023

Program EMBracing the Ocean podoří umělce/kyně a umělecké kolektivy ve spolupráci s oceánology/žkami.

Program podporuje rozsáhlé společenské změny ve prospěch udržitelnosti oceánů. Rozšiřuje povědomí o hodnotě oceánů a naléhavost zajištění jejich zdraví a odolnosti nyní i v budoucnosti.

Jádrem programu EMBracing the Ocean je společná tvorba umělců/kyň a jejich vědeckých spolupracovníků/ic. Umělci a vědci jsou jsou si rovnocenní a každá strana z procesu čerpá. Solupráce pomáhá nejen zpřístupnit složitá vědecká témata veřejnosti, ale také zajišťuje vědcům/kyním nový úhel pohledu.

Více informací zde.