Uzávěrka 4. 11.

Rezidenční program Art Explora Foundation (Francie) – výzva na rok 2023

Publikováno 10. 10. 2022

Program hledá uchazeče, kteří navrhnou projekt zabývající se současnými otázkami, včetně nových technologií, vazeb mezi uměním a vědou a environmentálních a sociálních témat.

Přihlásit se můžete na SOLO program anebo DUO program.

SOLO: březen 2023 až únor 2024, pro umělce činné v oblasti vizuálního, scénického a digitální umění.

DUO: březen 2023 až únor 2024, pro tvůrčí dvojici umělec/výzkumník činné v oblasti humanitních věd, společenskcýh věd, přírodních věd, technologických inovací, udržitelného rozvoje, umělecké kritiky a kurátorství.

Více informací zde.