Uzávěrka 28. 2.

Rezidenční pobyty v Klášteře Broumov (léto 2023) – otevřená výzva

Publikováno 17. 1. 2023

Rezidenční pobyty pro české autorky a autory.

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje otevřenou výzvu k přihlašování na letní rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov.

Jedná se o rezidenční pobyty pro:

  • spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce autorských knih a komiksu
  • autorské dvojice

Vzhledem k prioritě ČLC pro rok 2023 budou upřednostněny projekty zaměřené na literaturu pro děti a mládež.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 5 000 Kč týdně. Autoři, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu či po skončení rezidenčního pobytu, a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, anebo jinde v ČR.

Délka pobytu: 3–4 týdny

Termíny pobytů: červen, červenec, srpen 2023

Podrobnosti