Uzávěrka 24. 5.

Rezidenční pobyty Českého literárního centra pro překladatele v ČR – otevřená výzva

Publikováno 18. 5. 2020

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašuje mimořádně výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara) pro literární překladatele žijící v České republice.

O tvůrčí rezidenční pobyty v délce tři nebo čtyři týdny v Praze (srpen, září) nebo Brně (červenec, srpen, září) mohou žádat překladatelé uměleckých textů určených ke knižnímu vydání. Zdrojovým nebo cílovým jazykem musí být čeština. Cílem pobytu je poskytnout rezidentovi prostor na nerušenou práci na překladatelském projektu. S rezidencí je spojeno stipendium.1

Podmínky:

  • nejméně jeden vydaný překlad (včetně časopiseckých publikací),
  • uzavřená smlouva (nebo alespoň doložitelná dohoda) s nakladatelem o vydání překládaného titulu,
  • trvalý pobyt v ČR.

Termín pro zaslání přihlášek: 24. 5. 2020