Uzávěrka 17. 2.

Rezidenční pobyt v Bukurešti pro výtvarníky/fotografy – výzva v r. 2020

Publikováno 21. 1. 2020

Institut umění – Divadelní ústav (IDU), ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť, vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2020 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti; max. doba trvání rezidence je 30 dní.

Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Eventuální propojení s Future Museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti, https://futuremuseum.ro) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 EUR.

Uzávěrka přihlášek je 17. února 2020.

Více na http://rezidence.idu.cz/2020/bukurest2020/