Uzávěrka 28. 2.

Rezidenční pobyt pro výtvarníky a fotografy v Bukurešti – výzva na léto 2022

Publikováno 2. 2. 2022

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2022 (červenec/srpen/začátek září) v Bukurešti, max. doba trvání rezidence je 30 dní.

Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol, vyjma studentů doktorandského studia.

Rezidence by měla být zakončena veřejnou prezentací výstupů – ať už v prostorách Českého centra, v místní galerii či jiné vhodné lokalitě. Eventuální propojení s Future museum (dlouhodobým projektem Českého centra v Bukurešti) je vítáno, ale není podmínkou ani rozhodujícím kritériem při výběru.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 EUR.

Podrobnosti