Uzávěrka 14. 6.

Rezidenční pobyt na téma politiky, jídla a klimatické krize – výzva na rok 2022

Publikováno 8. 4. 2021

Na podzim roku 2022 spustí Delfina Foundation sérii rezidencí, které jsou součástí jejich programu Politics of Food. Tématem je klimatická krize. Výzva je otevřena umělcům/kyním, kurátorům/kám a výzkumným pracovníkům/cím.

Zemědělství je zodpovědné za 30 % skleníkových plynů, 92 % celkově spotřebované vody, zabírá 38 % plochy země. Vinou rozsáhlého zemědělství je půda stále chudší a přicházíme o biodiverzitu.  Oceány jsou vzhledem k rychlému nárůstu akvakultury v ohrožení. Co a jak konzumujeme zásadně ovlivní přežití lidí i ostatních druhů.

Nadace od roku 2014 v rámci programu Politics of Food spolupracovala s umělci/kyněmi, aktivisty/kami, agronomy/kami, řemeslníky/nicemi, pekaři/kami, řezníky/cemi, kuchaři/kami, ekonomy/kami, farmáři/kami apod. Delfina Foundation chce touto výzvou podpořit zejména interdisciplinární spolupráci umělců/kyň a kurátorům/kám a badatelů/ek.

Více informací zde.