Uzávěrka 21. 3.

Rezidence v České republice pro umělecké a manažerské kolektivy z Norska – open call

Publikováno 16. 3. 2023

Nová síť z. s. vyhlašuje výzvu pro umělecké a manažerské kolektivy z Norska k podávání žádostí o podporu rezidenčního pobytu v České republice.

Vybraní žadatelé/ky budou finančně podpořeni 2 500 Kč osoba/den a bude jim zajištěno zázemí pro rezidenční pobyt včetně ubytování v rozsahu 7–14 dní.

Uzávěrka přihlášek: 21. března 2023 ve 23.59

Realizační období: květen–listopad 2023

Pro koho:

Tato výzva je určena pro umělecké a kulturní manažerské kolektivy z Norska na rezidenční pobyt v České republice ve vybraných hostitelských organizacích v rámci platformy www.artinres.cz.

Do programu se mohou hlásit umělecké a kulturní manažerské kolektivy z oboru současného divadla, tance a dalších příbuzných performativních žánrů působící v Norsku.

Během této výzvy budou podpořeny skupiny o počtu 2–5 osob. V roce 2023 plánujeme rezidenčním pobytem podpořit cca 3 projekty.

Cíl programu:

Cílem česko-norského rezidenčního programu je podpora mezinárodní mobility a síťování, získávání zkušeností a rozvoj dovedností a kompetencí účastníků rezidenčních pobytů.

 • Tvůrčí rezidence: Program je zaměřený na podporu kreativního procesu a vznik nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na projekty na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění.
 • Manažerské rezidence: Program podporuje týmy, které se věnují zejména tématu rozvoje kultury v regionech, a jeho cílem je i posilování kapacit a sdílení zkušeností s hostící organizací.

Termín:

Výzva se týká kalendářního období od 1. května do 30. listopadu 2023.

 • Tvůrčí rezidence budou podpořeny na 7–14 dní ve smluvené hostící organizaci.
 • Manažerské rezidence budou podpořeny na 7–10 dní ve smluvené hostící organizaci.

Finanční podpora:

Česko-norský rezidenční program finančně podporuje rezidenty/ky i hostící organizaci.

 • Podpora rezidentů: 2 500 Kč/den/osoba
 • Podpora hostících organizací: fixní částka 1 000 Kč/den + 400 Kč/osoba/den + 5 000 Kč honorář

Odměna pro rezidenty je určena na náklady spojené s rezidenčním pobytem. Částka bude vyplacena na základě příkazní smlouvy.

Hostící organizace v rámci zmíněné podpory zajistí rezidentům ubytování, zázemí pro tvůrčí činnost a postará se o zdárný průběh rezidenčního pobytu. Stravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Další služby nad rámec (například zajištění stravy, technického vybavení apod.) jsou na individuální domluvě rezidentů s hostící organizací a případné finanční spoluúčasti rezidentů.

Výstup z rezidence:

Podmínkou rezidenčního pobytu je jakýkoliv výstup z rezidence přístupný veřejnosti doložený závěrečným reportem a fotografiemi.

 • Tvůrčí rezidence: například slovní prezentace či ukázka z rezidenčního pobytu širší komunitě hostící organizace ve formátu work-in-progress či veřejné intervence v prostoru s dobrovolnou debatou s přítomnými diváky
 • Manažerská rezidence: například sdílení know-how, zkušeností, dojmů a závěrů z rezidenčního pobytu s širší komunitou hostící organizace

Nabídka hostících organizací:

Výběr hostících organizací včetně odkazů na jejich podrobné profily najdete níže. Věnujte pozornost specifickým možnostem a podmínkám rezidenčních center a vybírejte taková místa, která jsou pro váš projekt a vaše potřeby vhodná.

Harmonogram:

 • Otevření výzvy: 1. března 2023
 • Deadline na podání přihlášky: 21. března 2023
 • Zveřejnění výsledků: do 10. dubna 2023
 • Realizace rezidencí: 1. května–30. listopadu 2023

Způsob přihlášení:

 • Formulář k přihlášení se do programu naleznete zde: https://forms.gle/puH5AkVzm3iCPomR9
 • Formulář obsahuje: popis projektu, jeho záměr a cíl rezidenčního pobytu, realizační tým, technické požadavky, profesní životopis a stručný motivační dopis.

Česko-norský rezidenční program je v roce 2023 realizován Novou sítí z. s. za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Národního plánu obnovy a Evropské unie.