Uzávěrka 31. 8.

Rezidence Praha UNESCO město literatury – výzva na rok 2023

Publikováno 30. 6. 2022

Výzva pro zahraniční autory a překladatele na rezidenční pobyt v Praze 2023.

Nabízíme:

Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a měsíční stipendium ve výši 15 000 Kč (cca 600 eur).

Požadované dokumenty:

  • Vyplněný online formulář přihlášky
  • Fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu do češtiny (max. 2 stránky)

Kritéria pro výběr:

  • Kulturní zájem o místo
  • Základní znalost angličtiny
  • Nejméně jedno již vydané literární dílo (nikoli soukromá vydání) nebo dvě již odvysílané nebo publikované rozhlasové hry nebo jedna již realizovaná či publikovaná divadelní hra nebo minimálně jedno přeložené dílo českého autora
  • Ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
  • Práce na literárním díle během pobytu
  • Autor, který již stipendium jednou získal, nemůže podat žádost znovu
  • Rezident se zavazuje, že v průběhu rezidenčního pobytu či nejpozději do 2 měsíců od jeho skončení poskytne Městské knihovně v Praze text inspirovaný tímto pobytem, který MKP prostřednictvím svého projektu bude moci využít pro propagaci pražských rezidenčních pobytů. MKP s rezidentem uzavře licenční smlouvu na využití tohoto textu v elektronické i tištěné podobě.

Podrobnosti