Uzávěrka 6. 6.

Rezidence Never Never School 2023: Housing in times of crisis (Košice) – výzva

Publikováno 15. 5. 2023

Východoslovenská galéria a kolektív Spolka otvárajú jednomesačnú rezidenciu pre jednu osobu, ktorá prispeje k výskumu na tému Bývanie v čase krízy.

Rezidenciu otvárame pod záštitou dvoch projektov:

„House of Mine“, ktorý skúma rôzne úrovne, aspekty a premenné základného pojmu domov. Celý projekt bude pozostávať z komplexného výskumu toho, čo je domov, čo znamená, ako môže formovať osobnosť jednotlivca a ako môže ovplyvňovať vývoj jej života a rozhodovaní.

A „Never Never School“, jedinečnej platformy pre dialogické učenie, utopické špekulácie a výskum o mestách. Sídli v Košiciach na východnom Slovensku.

Necítite sa na prihlásenie sa na rezidenciu? Na rezidenciu nadviaže Never Never School – 10dňový workshop/letná škola, kde by sme chceli spoluvytvárať/prototypovať inovácie v oblasti bývania na základe spoločného výskumu a skúseností. Open call na letnú školu bude vyhlásený medzi 15. júnom a 11. júlom, sledujte newsletter a sociálne siete Never Never School.

Vítaná je účasť osoby akéhokoľvek veku, pohlavia a pôvodu, aby sa zapojili do našej diskusie a priniesli jedinečný pohľad na tému bývania. Vieme si predstaviť spoluprácu s niektorými z oblastí umenia, architektúry, spoločenských vied, ekonomiky, politiky, geografie, sociálnej práce alebo vlastne čohokoľvek, čo by mohlo súvisieť.

Dúfame, že prihlásení by mohli prispieť výskumom vo forme textu alebo kresby a po určitej úprave ho uverejniť na našej webovej stránke a v pripravovanej knihe. Očakávali by sme tiež, že sa daná osoba zapojí do Never Never Talk, ako aj do mnohých neformálnych debát s mnohými zainteresovanými stranami v meste. Forma a obsah rezidencie sa však prispôsobí vízii prihlásených.

Prihláste sa do 6. júna 2023 na .