Uzávěrka 15. 3.

Rezidence na Švestkovém Dvoře – PRVNÍ META 2023 – výzva

Publikováno 23. 2. 2023
Rezidence na Švestkovém Dvoře - PRVNÍ META 2023

Švestkový Dvůr, z. s., vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META.

Projekt PRVNÍ META se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou. Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. st. tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2 týdnů (duben–říjen) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v druhé polovině března uměleckou radou Švestkového Dvora.

Nabízíme:

 • rezidenční pobyt v délce 14 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • produkční zázemí
 • ubytování
 • umělecký honorář za tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Pro koho je projekt určen:

 • umělci působící v ČR i zahraničí
 • skupiny 3–6 osob
 • pro tvorbu autorského loutkového představení

Harmonogram:

15. 3. 2023 uzávěrka výzvy

31. 3. 2023 výběr projektu

duben–říjen 2023 tvůrčí rezidence

listopad 2023 veřejné prezentace

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1–2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 15. 3. 2023.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.