Uzávěrka 15. 3.

Rezidence na Švestkovém Dvoře – NEW WAYS 2023 – výzva

Publikováno 23. 2. 2023
Rezidence na Švestkovém Dvoře - OPEN CALL

Švestkový Dvůr, z. s., vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu NEW WAYS 2023.

Projekt NEW WAYS 2023 se i v letošním roce zaměřuje na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení i kulturních zážitků publiku. V uplynulých letech se musel kulturní a umělecký prostor v České republice i ve světě vypořádat se zásadními změnami, a také tradiční formy setkávání umělců s diváky byly po mnoho měsíců výrazně omezeny. Mnoho performerů stále hledá nové cesty, jak sdílet s publikem výsledky své práce. Přesně na hledání nových, inovativních cest sdílení a zprostředkování uměleckých představení je zaměřen projekt NEW WAYS.

Švestkový Dvůr otevírá platformu pro předkládání projektů, jejichž téma a zvolená podoba prezentace závisí zcela na samotných umělcích a jimi zvolené metodě práce. Tématem projektu v roce 2023 je jev „prázdné židle“, který aktuálně rezonuje v nezávislém uměleckém světě. Většina tanečních a divadelních produkcí se v současnosti potýká s malou kapacitou návštěvnosti jednotlivých představení. Hlad po kultuře se nedostavil a poloprázdná hlediště kladou tvůrcům nové otázky. Jak a čím diváky znovu oslovit? Kde se setkávat a v jaké podobě a prostředí? (divadelní sál, open air, imerzivní divadlo, site-specific…) Jak moc diváky zapojit do průběhu představení? Jak znovu nalézt společnou chuť sdílet a nabízet témata ke společné diskuzi? Tyto otázky budou pro zájemce o koprodukční spolupráci na Švestkovém Dvoře v roce 2023 hlavní prioritou.

Hledáme projekty se zaměřením primárně na praktické hledání či rozvíjení nových možností sdílení performativního umění s divákem (včetně využití moderních technologií). Nabízíme zázemí, vybavení a prostorové možnosti pro tvorbu.

Výsledkem rezidence je veřejná prezentace představení na závěr projektu v prostorách Švestkového Dvora, ať již formou živého představení, online či kombinace obojího.

Výběr projektů proběhne v druhé polovině března uměleckou radou Švestkového Dvora.

Nabízíme:

 • 2 rezidenční pobyty (divadlo/tanec), každý v délce 14 dnů v prostorách Švestkového Dvora
 • technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • produkční zázemí
 • ubytování
 • umělecký honorář za tvorbu inscenace a veřejnou prezentaci ve výši 20 000 Kč/skupina

Pro koho je projekt určen:

 • umělci působící v ČR i zahraničí
 • skupiny 3–6 osob
 • pro vytvoření nového projektu nebo adaptaci již existujícího

Harmonogram:

15. 3. 2023 uzávěrka výzvy

31. 3. 2023 výběr projektu

duben–říjen 2023 tvůrčí rezidence

listopad 2023 veřejné prezentace

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1–2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis

Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 15. 3. 2023.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.