Uzávěrka 31. 3.

Rezidence na Švestkovém Dvoře 2023 – Open Call (1. kolo)

Publikováno 24. 2. 2023
Rezidence na Švestkovém Dvoře 2023

Švestkový Dvůr, z. s., vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence s důrazem na mezinárodní spolupráci v průběhu roku 2023.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře nabízí možnost uměleckých pobytů zaměřených na výzkum, tvorbu, zpracování či dokončení autorských projektů v prostoru s ubytováním, kuchyní, technicky vybaveným divadelním sálem, zkušebnou, ateliéry a dílnami na výrobu scénografie. Rezidenční prostor Švestkový Dvůr je otevřen pro umělce všech oborů (divadlo, tanec, performing arts, výtvarné umění, hudba, literatura, stejně jako pedagogické a vzdělávací projekty), kteří hledají místo pro soustředěnou práci s veškerým potřebným zázemím (divadelní prostor s technickým vybavením, zkušebna, ubytování, kuchyně, sociální zařízení, dílny s technickým vybavením, atd.), včetně prezentace a následné reflexe své práce a produkční a technické podpory.

Rezidenční program v roce 2023 je určen pro začínající a mladé umělce, stejně jako renomované tvůrce a umělecké soubory. Hledáme projekty, které spadají do jedné z následujících kategorií (detailní popis kategorií viz níže):

• NOF (nová fáze): tyto rezidence jsou určené pro mladé a začínající umělce a umělecké skupiny z ČR a zahraničí, které po ukončení studia na uměleckých školách ztratily zázemí a prostor pro své umělecké vize a diskuze, tvůrčí experimenty či zpracování konkrétního performativního materiálu.

• TAT (tady a teď): tuto rezidenci mohou absolvovat již renomovaní tvůrci a divadelní či taneční soubory z české republiky i zahraničí, které nemají svůj domovský prostor na práci nebo potřebují intenzivní čas a nerušenou koncentraci pro svou tvorbu. Tato rezidence má dvě podoby, tvůrčí a regenerační. Obě jsou ovšem zaměřeny na transformaci a změnu dosavadní tvorby umělce.

• DAP (další, prosím): venkovská klidná lokalita Švestkového Dvora a kvalitní technické, prostorové i materiální zázemí nabízí ideální podmínky pro tvůrčí rezidence širokému spektru uměleckých oborů. Kromě tanečních a divadelních rezidencí náš prostor využívají i instrumentalisté a umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřují na práci s hlasem, jeho tělesnými rezonancemi i umělci, kteří hledají zvukové variace přes materiál a objekty.

Podmínkou účasti v rezidenčním programu na Švestkovém Dvoře v rámci této výzvy je veřejný výstup v podobě odpovídající fázi a obsahu rezidence (work in progress, otevřená dílna, zařazení hotového představení do programové nabídky atd.).

Výběr projektů bude probíhat průběžně na základě přijatých přihlášek a časových možností souborů a kapacity Švestkového Dvora.

Nabízíme:

  • rezidenční pobyt v délce 1–3 týdnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
  • technické a produkční zázemí
  • ubytování přímo v prostoru Švestkového Dvora
  • pokrytí nákladů na rezidenční pobyt až do výše 60 %

Pro koho je projekt určen:

  • umělci působící v ČR i zahraničí (projekty s důrazem na mezinárodní spolupráci)
  • umělci ze všech oblastí (divadlo, tanec, literatura, hudba a další)
  • skupiny 6–12 osob

Harmonogram:

31. 3. 2023 uzávěrka prvního kola výzvy

květen–srpen 2023 tvůrčí rezidence a veřejné prezentace

Přihlášky musí obsahovat:

  • popis projektu (1–2 normostrany)
  • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
  • krátký motivační dopis

Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 31. 3. 2023.

Program rezidencí na Švestkovém Dvoře je v roce 2023 realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Evropské unie.