Uzávěrka 31. 1.

Rezidence na festivalu THEATRUM KUKS 2019 – výzva

Publikováno 15. 10. 2018

Festival barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS vypisuje pro osmnáctý ročník rezidenci pro umělecké skupiny, jednotlivce či studenty uměleckých oborů.

Zajímá nás divadelní, hudební či jiný umělecký projekt, který se jakýmkoli způsobem inspiruje v české i světové barokní kultuře nebo kukským areálem a hledá spojení baroka se současností – najdou-li pro to umělci opodstatnění. Možností je řada – vznik inscenace/performance/či jiné umělecké formy inspirované dramatem/skladbou/jiným uměleckým dílem z období baroka, vznik textu/hudebního díla na motivy barokních děl, inscenace/koncert původního barokního díla, kukský areál a jeho okolí jako téma projektu a další.

Nechceme dávat žádná omezení. Jedinými podmínkami jsou inspirace barokem a uvedení premiéry/work-in-progressu v rámci festivalu THEATRUM KUKS 2019.

Rezidence se bude konat v termínu 10.–25. 8. 2019. Forma rezidence je pak ze strany festivalu zajištění zkušebního prostoru a ubytování přímo v Kuksu (buď hospitál Kuks, nebo Comoedien-Haus) pro maximálně desetičlenný tvůrčí tým, možnost prezentovat vzniklé dílo a samozřejmě volný vstup pro tvůrčí tým na veškeré festivalové produkce. Finanční výlohy pro tvůrčí tým tedy obnášejí veškeré náklady na vznik projektu (technika, výroba, produkce). V našich finančně-technických možnostech není zajistit týmu zvuk a světla, pouze prostor (respektive záleží pak na konkrétní domluvě s technikem festivalu).

Jako organizátoři festivalu THEATRUM KUKS se dlouhodobě zabýváme barokním uměním a hledáme v kultuře staré 300 let nové a nové inspirační proudy pro dnešní dobu a dnešní kulturu. Proto jsme se rozhodli oslovit i tvůrce jiné, studenty, divadelníky či hudebníky, které by možná ani nenapadlo hledat podněty v baroku, ale pro které by tato možnost představovala výzvu. Nepovažujeme baroko za mrtvé a ani nepovažujeme za jedinou možnou uměleckou cestu uchopení barokního odkazu formou rekonstrukce divadelních a hudebních děl. Hledáme v baroku to, co má společné s dnešní dobou, to, co by pro nás mohlo být zajímavé a podnětné. Proto má náš festival podtituly „baroko, jak jej nečekáte“ a „festival barokního a barokem inspirovaného umění“.

Pokud máte o rezidenci zájem, posílejte vaše návrhy projektů na E do 31. 1. 2019. Součástí projektu musí být: název tvůrčí skupiny, členové tvůrčího týmu a dramaturgická koncepce projektu.