Uzávěrka 21. 3.

Rezidence ČLC v broumovském klášteře pro české autory (léto 2019) – výzva

Publikováno 8. 2. 2019

Moravská zemská knihovna, sekce České literární centrum (ČLC), ve spolupráci s Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov vyhlašuje rezidenční pobyty v Literárním domku v areálu Kláštera Broumov pro české autory.

Jedná se o čtyřtýdenní rezidenční pobyty v červnu, červenci a srpnu 2019.

  • pro spisovatelky a spisovatele (v oblasti prózy, literatury pro děti a mládež, poezie, literatury faktu a dalších žánrů)
  • pro ilustrátorky a ilustrátory, tvůrce a tvůrkyně autorských knih a komiksu
  • pro autorské dvojice

Cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Broumovska a oživit kulturní život na Broumovsku.

Rezidentovi bude poskytnuto ubytování v samostatném objektu v klášterní zahradě. Dále obdrží stipendium ve výši 4 000 Kč týdně. Tvůrci, jimž bude stipendium uděleno, mohou být v návaznosti na podaný projekt vyzváni ČLC k prezentaci, autorskému čtení apod. v průběhu rezidenčního pobytu a to buď v rámci kulturního programu v broumovském klášteře, či jinde v ČR. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem/kou a vydavatelem či nakladatelem, měla by publikace, na níž autor/ka během rezidenčního pobytu pracoval/a, být v tiráži (příp. za článkem apod.) opatřena poznámkou „Kniha / text / článek vznikl/a s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.“, příp. „Část knihy / textu / článku vznikla s podporou Moravské zemské knihovny v Brně – sekce České literární centrum v rámci rezidenčního pobytu v Literárním domku Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.“

Termín pro zaslání přihlášek: 21. 3. 2019

Více zde.