Uzávěrka 21. 3.

Rezidence ČLC pro překladatele z češtiny (léto a podzim 2019)

Publikováno 28. 2. 2019

České literární centrum, sekce MZK, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze.

Pobyty pro překladatele a překladatelky z češtiny a zahraniční bohemisty a bohemistky

Zahraničním překladatelům a překladatelkám z češtiny, bohemistům a bohemistkám a literárním vědcům a vědkyním se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 2, 3 nebo 4 týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

Podmínky:

  • český (případně slovenský) nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni
  • nejméně jeden již vydaný překlad či odborná práce (včetně časopiseckých publikací)

Termíny pobytu:

Praha: červenec–listopad 2019

Brno: září–říjen 2019

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 250 EUR na týden
  • ubytování v rezidenčním bytě

Termín pro doručení přihlášek: 21. 3. 2019 (do 14.00)

Více zde.